Sub­si­die­re­gle­ment voor huursubsidies aan jeugd­wer­ki­ni­ti­a­tie­ven in geval van overmacht

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur. Wanneer een jeugdwerkinitiatief door een geval van overmacht (een deel van) zijn jeugdwerkinfrastructuur niet meer kan gebruiken, verleent de Stad Gent daarom huursubsidies zodat het zijn werking kan verderzetten in andere kwaliteitsvolle infrastructuur, volgens de voorwaarden hieronder beschreven.