Karweidienst voor jeugdverenigingen

Ben je zelf geen handige Harry of heb je extra hulp nodig bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokaal?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent beschikt over een karweidienst waar je als Gents jeugd(werk)initiatief een beroep op kan doen bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokalen, zoals: 

  • Decoratiewerken
  • Pleisterwerken (nat en droog) 
  • Isolatiewerken
  • Schrijnwerk
  • ...

De karweidienst staat in voor het uitvoeren van de werken en brengt zelf het materiaal mee dat nodig is om de werken uit te voeren. De karweidienst rekent de kost hiervan door naar de jeugdvereniging, die voor dit materiaal een subsidie Kleine Aankopen en Werken kan aanvragen.

 

Voorwaarden

  • De werken moeten voldoende omvangrijk zijn voor een ploeg onderhoudsmedewerkers in opleiding ( minimum 1 volle werkdag voor minimum 2 personen).
  • De karweidienst kan water en elektriciteit gebruiken tijdens de werken. Er is sanitair en een aparte eetruimte beschikbaar voor de onderhoudsmedewerkers.

 

Bedrag

De ondersteuning is niet financieel, maar materieel van aard.

 

Benodigdheden

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de Jeugddienst.

 

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Jeugddienst. Na een plaatsbezoek adviseert de karweidienst of de werken kunnen uitgevoerd worden.

De beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Jeugddienst.