Subsidie voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021

Stad Gent wil organisatoren van evenementen financieel ondersteunen om kleine en grote evenementen te organiseren.

Inhoud

Waar gaat het over?

Stad Gent wil organisatoren van evenementen financieel steunen zodat er opnieuw kleine en grote evenementen kunnen plaatsvinden van zodra dit opnieuw toegelaten wordt.

Organisatoren kunnen tot 80% van de gemaakte productionele en artistieke kosten terugkrijgen. De subsidie bedraagt minimum 2.500 euro en dat bedrag kan oplopen tot 40.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle evenementen die hoofdzakelijk in openlucht plaatsvinden en op het grondgebied van Gent georganiseerd worden in 2021, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Het evenement moet publiek toegankelijk zijn en rekening houden met de veiligheidsvoorwaarden van het Overlegcomité en de Stad Gent.

Indien het evenement plaatsvindt op het openbaar domein, moet het gratis toegankelijk zijn.

Indien het evenement niet op het openbaar domein plaatsvindt en er inkom gevraagd wordt, moet de organisator een korting voorzien voor kwetsbare doelgroepen.

Alle aanvragen worden door een jury beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

 1. De mate waarin het evenement de samenhorigheid versterkt; inclusief het ontmoetend, verbindend karakter van het gebeuren;
 2. De algehele organisatorische en inhoudelijke kwaliteit van het evenement;
 3. De mate waarin inspanningen worden geleverd voor een divers en leeftijdsvriendelijk publieksbereik;
 4. De financiële haalbaarheid van het voorstel, en de mate waarin wordt voorzien in eigen/andere inkomsten;
 5. Het laagdrempelig karakter van de activiteiten (met inbegrip van de betaalbaarheid)

Alle voorwaarden kan je nalezen in het bijhorende reglement. 

Hoeveel subsidie kan je aanvragen?

De subsidie bedraagt minimum 2500 euro en kan oplopen tot 40.000 euro.

De subsidie zal kunnen aangevraagd worden voor productionele en artistieke kosten. 

Verloningen voor niet-artistieke prestaties, ook via vennootschappen, worden specifiek uitgesloten.

Wat heb ik nodig?

Je kan de subsidie online aanvragen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en ondertekend terug bezorgen aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel via post of e-mail.

Om de subsidie online aan te vragen heb je onderstaande nodig:

 • Identiteitskaart
 • Pincode van de identiteitskaart
 • e-ID lezer (of maak gebruik van een van de andere aanmeldopties)

Wanneer de aanvrager meer dan 25.000 euro subsidie wenst aan te vragen, moet die ook de balans, jaarrekening en een verslag inzake beheer en financiële toestand indienen.

Welke stappen zijn er?

 

 1. De organisator dient minimum 6 weken op voorhand een aanvraag in. Dit kan online of door het aanvraagformulier, bovenaan deze pagina, door te mailen naar 
  feestenenambulantehandel@stad.gent.
 2. Een jury onderzoekt of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet waarna de jury een advies opmaakt voor het college van burgemeester en schepenen. 
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af. 
 4. Na goedkeuring betaalt Stad Gent 70% van het voorziene subsidiebedrag. 
 5. Na afloop van uw evenementen, en dit na maximaal 2 maand, bezorgt u de Dienst Feesten en Ambulante Handel de nodige verantwoordingsstukken (betalingsbewijzen, facturen, ..), een inhoudelijk verslag over het bestede bedrag en een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.
 6. Dienst Feesten en Ambulante Handel beoordeelt de verantwoordingsstukken en betaalt de resterende 30% uit. 

Zijn er uitzonderingen?

Deze verenigingen en organisaties komen niet in aanmerking voor deze subsidie:

 • Overheidsbesturen
 • Onderwijsinstellingen
 • Organisatoren van sportevenementen
 • initiatieven met partijpolitieke doeleinden
 • vennootschappen die louter en alleen op winstuitkering gericht zijn

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021

Gelijkaardige producten

Subsidie voor de productiekosten van evenementen in openlucht