Sub­si­die­re­gle­ment voor financiële ondersteuning voor de organisatie van een feestelijk evenement voor periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 19 december 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 20 december 2023

Beschrijving

Stad Gent wil door het verlenen van subsidies de werking ondersteunen van organisaties die een feestelijk evenement organiseren.