Subsidiereglement voor financiële ondersteuning voor de organisatie van een feestelijk evenement voor periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 september 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 28 september 2022

Beschrijving

Stad Gent wil door het verlenen van subsidies de werking ondersteunen van organisaties die een feestelijk evenement organiseren.