Voorbereiding Gentse Feesten gaat door, subsidie aanvragen kan tot 14 april

Organisatoren van initiatieven kunnen tot 7.500 euro subsidie aanvragen tot en met 14 april.

De beslissing over de komende editie van de Gentse Feesten, gepland van 17 tot 26 juli 2020, valt in mei. De voorbereidingen gaan voorlopig door. Organisatoren van initiatieven kunnen tot 7.500 euro subsidie aanvragen vanaf vandaag tot en met 14 april.

Afwachten en voorbereiden

Na overleg met de organisatoren van de feestkernen is overeengekomen om op dit moment geen beslissing te nemen over de komende editie van de Gentse Feesten. De organisatoren en de Stad Gent willen tot mei wachten om een beslissing te nemen. De Stad Gent staat in nauw contact met de veiligheidsdiensten, en volgt uiteraard nauwlettend de adviezen op van de nationale veiligheidsraad en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het is te vroeg om nu al uitspraken te doen over de komende editie van de Gentse Feesten. We wachten af, en bereiden ondertussen verder voor. De Stad Gent reserveert een derde meer budget om kleine initiatieven te steunen. Die vormen de ziel van de feesten.

Annelies Storms , schepen van Evenementen en Feesten

Als de Gentse Feesten plaatsvinden, kan de voorbereiding niet wachten. De Stad Gent schrijft een subsidieoproep uit om de talloze initiatieven tijdens de Feesten te ondersteunen. Organisatoren van activiteiten kunnen tot 7.500 euro krijgen om hun project te helpen realiseren. Het totale subsidiebedrag wordt voortaan opgetrokken van 150.000 euro naar 200.000 euro per editie.

Vernieuwende, Gentse creaties

Kleinschalige voorstellingen, intieme concerten, lezingen, geleide wandelingen en andere initiatieven kruiden de Gentse Feesten als groots cultureel volksfeest. Met het nieuwe reglement voor de periode 2020-2025 wil de Stad Gent de kwaliteit van dat aanbod nog verhogen en impulsen geven aan eigen creatie en vernieuwing. De organisatoren van projecten kunnen tot en met 14 april hun subsidie aanvragen via een administratief eenvoudig aanvraagformulier op de website van Stad Gent.

De mate waarin het project een eigen creatie is en de mate waarin de activiteit vernieuwend en laagdrempelig is, zijn belangrijke criteria bij de beoordeling van de aanvragen door de jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Stad Gent en externe experten. Ook het Gentse karakter van het project en de diversiteit van het beoogde publiek spelen mee. Tot slot worden ook de financiële haalbaarheid en de mate van samenwerking met andere Gentse actoren in rekening gebracht.

Vraag hier een subsidie aan voor activiteiten tijdens de Gentse Feesten