Subsidie voor activiteiten tijdens de Gentse Feesten

Organisatoren die tijdens de Gentse Feesten activiteiten organiseren, kunnen een subsidie aanvragen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een globale besteedbare enveloppe aan subsidies voor de Gentse Feesten wordt jaarlijks vastgelegd. De enveloppe wordt verdeeld in twee deelenveloppes:

  • een bestemd voor de organisatoren van activiteiten in de feestkernen (openbaar domein);
  • een bestemd voor organisatoren van kleinschalige projecten.

Voorwaarden

  • Projecten bedoeld voor gratis culturele programmatie en bijkomende animatie in feestkernen.
  • Projecten gerealiseerd tijdens de Gentse Feesten, op Gents grondgebied, op openbaar of privaat domein, in openlucht of publiek toegankelijke inrichtingen.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

  • activiteiten georganiseerd door overheidsbesturen of onderwijsinstellingen;
  • projecten die reeds worden gesubsidieerd door andere stadsdiensten.

Procedure

Aanvragen moeten schriftelijk, ten laatste tegen vrijdag 3 maart 2017, 12u worden ingediend.

Een nauwkeurige omschrijving en motivering van het project, inclusief een toetsing aan de criteria (cfr reglement, artikel 10 in bijlage).