Sub­si­die­re­gle­ment voor de financiële ondersteuning van projecten die plaatsvinden tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 2020 t.e.m. 2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 maart 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 1 april 2021

Beschrijving

De Stad Gent wenst door het subsidiëren van projecten die plaats vinden tijdens de Gentse Feesten impulsen te geven aan de kwaliteit van het activiteitenaanbod tijdens de Gentse Feesten als ook impulsen te geven aan eigen creatie en vernieuwing. De aard van de projecten kan heel divers zijn.