Renovatie Wintercircus gaat tweede fase in: gevels en rockzaal aan de beurt

Onder meer op het programma: de renovatie van de gevels, de plaatsing van de technische installaties en de afwerking van de rockzaal.

De renovatie van het Wintercircus gaat de tweede fase in. Op het programma: de renovatie van de gevels, de plaatsing van de technische installaties en de afwerking van de gemeenschappelijke delen en de rockzaal. Het einde van deze fase is voorzien eind 2021.

Vanaf 2022 zal de voormalige garage Mahy of het Wintercircus kantoorruimtes bieden aan organisaties en bedrijven die werken rond digitale innovatie. Het centrale middenplein blijft overdekt en zal multifunctioneel zijn. Onder de middenpiste komt een rockzaal voor een 500-tal personen. Ook een café, restaurant en terrasbar maken deel uit van de vernieuwde site. De renovatie van het Wintercircus is het sluitstuk van de ontwikkeling van het stadsdeel De Krook.

Gevels en nutsvoorzieningen

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, coördineert de werken. THV Furnibo-Persyn werd opnieuw aangesteld als pilootaannemer. Tijdens de tweede fase wordt de volledige buitenschil van het Wintercircus gerenoveerd. De gevel aan het Miriam Makebaplein (de toegang tot de paardenstallen en manege van het eerste Wintercircus) wordt gereinigd en hersteld. Via het plein zal een nieuwe ingang toegang geven tot de middenpiste. Het karakter van de ingangen in de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat blijft behouden. Ook alle voorzieningen wat betreft elektriciteit, sanitair, brandbestrijding, verwarming en ventilatie en liften worden geïnstalleerd. Die werken worden uitgevoerd door zes nevenaannemers.

Gedeelde ruimtes

Alle gemeenschappelijke ruimtes (zoals middenpiste, gangen, liften, trappen, technische ruimten, bergingen en sanitair) én de rockzaal (met uitzondering van de podiumtechnische installaties) worden in deze fase volledig afgewerkt. Met financiële steun van het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds wordt de middenpiste een publieke doorgang waar ook allerlei activiteiten mogelijk zullen zijn. Ten slotte krijgen de kantoren, horeca- en retailruimtes en ateliers een casco-afwerking. De eigenlijke afwerking van deze ruimtes wordt immers tijdens de derde fase in 2022 afgestemd op de noden van de gebruikers.

We vatten deze tweede fase van de renovatie aan met bijzonder veel aandacht voor de erfgoedwaarde. Zo zal de middenpiste geen nieuwe, kraaknette pleisterlaag krijgen. Loszittende stukken pleisterwerk zullen veilig verwijderd worden en daarna wordt de gevel enkel nog gefixeerd. Zo blijft de ruwe charme uit de garageperiode bewaard.

Wat voorafging

In juni 2017 startte de de eerste fase van de renovatie. Grond-, stabiliteits- en rioleringswerken zorgden ervoor dat het gebouw opnieuw een stevige basis kreeg. Er zal via een BEO-veld warmte uit de bodem worden gebruikt als energievoorziening. De eerste fase van de werken is vlot en volgens planning verlopen en werd afgesloten in april 2019.

Voor wie nu het Wintercircus betreedt, kan het lijken alsof er niet veel is veranderd. Maar niets is minder waar. Alle uitgevoerde werken gebeurden onder het niveau van de vernieuwde middenpiste; het BEO-veld, de kuip voor de rockzaal, de foyers voor de artiesten, vergaderzalen, ... het ligt er allemaal.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van sogent

Europese subsidies

Voor de renovatie kan het project rekenen op subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidiemiddelen dienen specifiek om de rijke bouwgeschiedenis van het pand in ere te herstellen. Met de subsidies worden de paardenstallen zorgvuldig omgevormd tot vergaderzalen. De voormalige scène van het circus wordt een auditorium voor 120 personen en de smeerputten uit de garageachitectuur van Mahy worden een ontmoetingsruimte. De 'Olifantenhelling', een helling waarlangs de dieren (paarden, maar ook olifanten) vanuit de Plattenberg tot op de scène werden gebracht, wordt opnieuw een belangrijke toegang tot het centrale middenplein.