Ook buurt­or­ga­ni­sa­ties kunnen voortaan speelstraat aanvragen

De buurtorganisatie neemt dan de rol van peter of meter op, en ondersteunt de bewoners bij de organisatie van de speelstraat.

Gentenaars kunnen nog tot 20 januari 2023 een speelstraat aanvragen voor de paasvakantie. Voor het eerst kunnen ook buurtorganisaties dat doen. Zij nemen dan de rol van peter of meter op, en ondersteunen de bewoners bij de organisatie van de speelstraat.

Gent telt elk jaar zo'n 100 speelstraten. Elke speelstraat telt minimaal drie peters of meters, die instaan voor de dagelijkse organisatie en aanspreekpunt zijn voor de buurt en de Stad. Voor het eerst kunnen ook buurtorganisaties die rol opnemen. Ze moeten wel een Gentse link hebben, buurtgericht zijn en werken met kinderen. Op die manier krijgen buurtbewoners ondersteuning bij de aanvraag en organisatie van zo'n speelstraat.

Ook organisaties kunnen nu peter of meter worden van een speelstraat, en zo bewoners ondersteunen om die aan te vragen. Op die manier hopen we dat er meer speelstraten komen in kwetsbare wijken waar vaak onvoldoende speelruimte nabij is.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Gentenaars en buurtorganisaties kunnen nog tot 20 januari 2023 een speelstraat aanvragen voor de paasvakantie en de buitenspeeldag op 19 april 2023. Na een eerste advies van de Stad worden er minimaal drie peters of meters aangesteld. Vervolgens moeten er voldoende handtekeningen verzameld worden in de straat, ten minste twee derde van de bewoners moet akkoord gaan. Eens dat in orde is, kan de speelstraat er komen.