MSK eerste museum met erkenning Voka voor duur­zaam­heids­be­leid

Op de gevel van het museum staat bovendien 6 maanden lang een rode lijn die aandacht vraagt voor klimaatverandering.

Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) mag zich als eerste museum in ons land Voka-duurzaamheidslaureaat noemen. Op de gevel van het museum staat 6 maanden lang een rode lijn die aandacht vraagt voor klimaatverandering.

In 2020 tekende het MSK als eerste museum in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Met de steun van Voka wordt het museum sindsdien begeleid om een concreet actieplan uit te rollen om zijn voetafdruk te verlagen en zijn publiek te inspireren naar een duurzame samenleving.

Het MSK gebruikt duurzaam promotiemateriaal, zorgt ervoor dat tentoonstellingsmeubilair hergebruikt wordt en schakelde volledig over op ledverlichting. Er is ook aandacht voor maatschappelijke duurzaamheid, bijvoorbeeld door de introductie van kunstbabbelkaarten die mensen met een andere taalachtergrond met elkaar in gesprek brengen aan de hand van kunst. Bezoekers krijgen ook de kans om een uitgesteld MSK-ticket te kopen voor mensen in armoede.

De erkenning als Voka-duurzaamheidslaureaat is een belangrijke waardering voor de maatschappelijke en ecologische rol die het museum wil opnemen. Het MSK streeft ernaar om die rol jaar na jaar verder uit te bouwen, met de steun van Voka.

Het MSK kreeg de erkenning voor zijn engagement om duurzaamheid te verankeren in het museum-DNA. Sinds deze maand is er op de gevel van het museum een rode lijn aangebracht. Daarmee zet het museum zijn schouders onder de campagne 'Oceans are rising, so get informed', die aandacht vraagt voor de kli­maat­op­war­ming. Aangezien het MSK beschermd erfgoed is, zal deze lijn slechts 6 maanden zichtbaar zijn.

Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter AGB Kunsten en Design