Indu­strie­mu­se­um pakt vanaf 19 november uit met 'BURN'

Via nagebootste kantoorruimtes, unieke affiches en pakkende getuigenissen leren bezoekers over welzijn op de werkvloer sinds 1800.

In het Industriemuseum opent op zaterdag 19 november 2022 de expo ‘BURN. Van brandgevaar tot burn-out’. Via nagebootste kantoorruimtes, unieke affiches en pakkende getuigenissen leren bezoekers over welzijn op het werk sinds 1800, en het gaat over méér dan alleen kommer en kwel.

Na de gesmaakte expo ‘Kassa kassa!’, over de geschiedenis van consumptie en distributie, zet het Industriemuseum vanaf zaterdag 19 november een ander thema in de kijker. Tot en met zondag 3 september 2023 komen bezoekers meer te weten over de geschiedenis van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. BURN heeft daarbij niet enkel oog voor kommer en kwel, maar ook voor het positieve, van pauzes en schafttijden tot collegialiteit en zingeving.

De kranten bulken van de artikels over burn-out. Corona en het telewerken hebben dat alleen maar versterkt. In onze collectie hebben we tal van voorwerpen die ons vertellen over de geschiedenis van welzijn op het werk. Hoog tijd om ze te delen, dachten we.

Hilde Langeraert , conservator Industriemuseum

De expo belicht evoluties op de werkvloer via tal van creatieve invalshoeken. Zo laat een weegschaal bezoekers stilstaan bij de balans tussen werktijd en vrije tijd, of tonen kantoorruimtes uit verschillende decennia hoe ook het kantoormeubilair een omwenteling doormaakte. Wat verderop brengt een donkere gang het dagschema van een mijnwerker tot leven.

Het Indu­strie­mu­se­um slaagt er steeds in om de industriële geschiedenis van onze stad te koppelen aan brandend actuele thema’s en doet dat op een heel toegankelijke manier. De expo ‘Burn’ toont hoe sterk de werkvloer door de jaren veranderde.

Sami Souguir , schepen van Cultuur

Doorheen de expo krijgen bezoekers in cocons pakkende getuigenissen te zien en te horen, zoals een interview over burn-out door Friedl' Lesage met professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis en ervaringsdeskundige Mustafa Harraq. Tot slot diepte het Industriemuseum enkele opvallende preventieaffiches uit zijn rijke affichecollectie, zoals een unieke set cartoons uit de jaren 60 getekend door de technisch directeur van de katoenfabriek waar nu het Industriemuseum is.

We stellen een pak unieke objecten tentoon, zoals een preparaat van een stoflong, een bruikleen van het Uni­ver­si­teits­mu­se­um in Groningen. Het is een long op sterk water gemaakt rond 1930 als studiemodel voor artsen en studenten.

Ann Van Nieuwenhuyse , directeur Industriemuseum