Gentse kleipijpjes

In de voorbije jaren werden er bij archeologisch onderzoek in Gent duizenden fragmenten van kleipijpjes aangetroffen.

2004-247-213

We haalden deze vondsten terug boven en gingen na wat ze ons konden vertellen.

Sinds 2018 geeft de Vlaamse Regering jaarlijks een projectsubsidie voor syntheseonderzoek van archeologische opgravingsresultaten. Deze onderzoeken trekken weg van de vindplaats en proberen het bredere plaatje te vatten, om zo tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. De voorbije drie jaar voerde de Stad Gent samen met het onderzoeksbureau Goed In Erfgoed een onderzoek naar kleipijpjes in Gent. Deze voorwerpen worden vrijwel wereldwijd teruggevonden op archeologisch vindplaatsen uit de 17de tot de 20ste eeuw en worden vaak stiefmoederlijk behandeld.

Nochtans zijn het erg herkenbare artefacten die een schat aan informatie kunnen bieden. Tegenwoordig weet iedereen dat roken ongezond is maar in de vroegmoderne tijd was roken of 'toeback drinken’ verspreid in alle lagen van de samenleving en een belangrijk deel van het sociaal-culturele leven. Bij dit onderzoek werden ongeveer 3000 pijpjes en pijpfragmenten afkomstig van 12 Gentse vindplaatsen onder de loep genomen en bestudeerd.

Dit alles werd samengebracht in een lijvig rapport met daarin voor ieder wat wils: de opkomst van tabak en de productie van pijpen in Gent en daarbuiten, maar evengoed verhalen over rokende soldaten en nonnen, alsook de kapotgeschoten pijpen van een schietkraam op de Halfvastenfoor.

Het rapport is via deze link te downloaden.