Zwerfvuil of sluikstort

Waar kan je terecht om sluikstort en zwerfvuil te melden?

Een propere stad is leuker om in te wonen. Verschillende diensten van de stad en IVAGO zorgen ervoor dat de straten en parken er netjes bij liggen.

Als inwoner van Gent ben je verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil en onkruid op de stoep voor jouw woning/appartement en de aanpalende greppel.

Merk je  ergens zwerfvuil of sluikstort op, dan kunt u dit via het meldingsformulier doorgeven.
Of download de meldingsapp via Google Play Store (Android-gebruikers) of iOS app store (iOS-gebruikers).

We maken zowel bij opruiming als bij handhaving een onderscheid tussen zwerfvuil en sluikstort. Zwerfvuil wordt opgeruimd bij de structureel ingeplande veegrondes. Ophaling van sluikstort gebeurt alleen na melding ervan.

  • Zwerfvuil is afval afkomstig van out-of-homeconsumptie dat niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) op een hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat o.a. uit: blikjes, flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten, schelpen van noten, …
  • Sluikstort is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of bedrijfsafvalophaling.

Sluikstort op een privaat terrein

Ben je eigenaar van een terrein waarop sluikstort gedumpt is, dan zal je zelf moeten instaan voor de opruiming daarvan.
Bij herhaaldelijk sluikstort kan je klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu of bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden.

Je kan wel specifieke maatregelen nemen om het sluikstort op privaat terrein te vermijden.