Verkiezingen - Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over de verkiezingen? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Hieronder vindt u een antwoord op een aantal vragen over de verkiezingen.

Oproepingsbrief

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief niet gekregen heb?

 • De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden door het gemeentebestuur. U kunt in de week van de verkiezing (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen, AC Zuid,1ste verdieping, lokaal 113 of in een dienstencentrum. Een dupicaat moet u persoonlijk afhalen. Er zijn echter uitzonderingen:
  ​- U kunt een duplicaat afhalen voor uw partner/echtgenoot die op hetzelfde adres woont. U brengt uw eigen identiteitskaart mee.
  - U kunt een duplicaat afhalen voor ouderen en/of minder mobiele burgers. U brengt een geschreven volmacht, de identiteitskaart van de
  oudere en/of minder mobiele burger en uw eigen identiteitskaart mee.
 • Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief vergeten meebrengen ben naar het stemlokaal?
  U gaat het ophalen of u haalt een duplicaat af.
 • Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief verloren ben?
  U haalt een duplicaat af.
 • Wat moet ik doen als mijn oproepingskaart (in de was) onleesbaar is geworden?
  U haalt een duplicaat af.
 • Ik ben ondertussen verhuisd. Mijn oud adres staat op de oproepingsbrief?
  U gaat stemmen op de plaats die aangegeven is op uw oproepingsbrief. Dit is ook de plaats waar u op de kiezerslijst staat.
 • Hoe lang moet ik mijn oproepingskaart bewaren?
  De duur is niet bepaald (richttijd = 1 jaar).

Identiteitskaart

 • Wat moet ik doen als ik mijn identiteitskaart verloren heb en hiervan nog geen aangifte heb gedaan?
  U doet aangifte van verlies in het Administratief Centrum, Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit, in uw dienstencentrum of bij de politie en brengt een pasfoto mee. Daar ontvangt u een attest van verlies waarmee u kunt stemmen.
 • Wat moet ik doen als mijn identiteitskaart gestolen is?
  U doet aangifte van verlies in het Administratief Centrum, Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit, in uw dienstencentrum of bij de politie en u brengt een pasfoto mee. Daar ontvangt u een attest van verlies waarmee u kunt stemmen.
 • Wat als ik niet meer lijk op de foto op mijn identiteitskaart?
  U doet aangifte van verlies bij de politie en u brengt een pasfoto mee. Daar ontvangt u een attest van verlies waarmee u kunt stemmen.

Stemlokaal

 • Ik haal de limiet van 14 uur niet (omwille van een verwachte of onverwachte gebeurtenis)?
  U moet op tijd zijn. De limiet is 14 uur.
 • Ik weet niet waar het stemlokaal zich bevindt?
  De stemlokalen liggen altijd in de buurt van de woonplaats. Het adres van het stemlokaal is vermeld op uw oproepingsbrief.
 • De persoon die mij zou komen oppikken is er nog niet en ik dreig te laat te komen?
  U dient op tijd te zijn. De limiet is 14 uur.
 • Is er vervoer voorzien voor minder mobiele mensen? En hoe is dit georganiseerd?
  De Minder Mobielen Centrale (MMC) voorziet vervoer voor rolstoelgebruikers. Er wordt ook vrijwilligersvervoer ingericht voor leden van de MMC. Ook sommige mutualiteiten voorzien vervoer. Meer info hierover vindt u bij de verschillende mutualiteiten.
 • Ik kan met de rolstoel niet over de drempel. Is er hulp voorzien?
  In de buurt van de ingang van elke school waar stemlokalen zijn ingericht, is een stadsafgevaardigde aanwezig die zal helpen waar nodig .
 • Mag ik aan het stembureau even fout parkeren om iemand te laten in- en uitstappen en naar binnen te begeleiden?
  Neen, verkeersovertredingen worden niet getolereerd.
 • Ik ben ziek en kan niet gaan kiezen?
  U vraagt een doktersbriefje aan de arts. Het doktersattest bezorgt u binnen de maand na de verkiezingsdatum samen met de oproepingsbrief aan dienst Burgerzaken - loket Verkiezingen. Dit geldt enkel wanneer u geen volmacht wilt geven.
 • Ik ben andersvalide, analfabeet, ... Hoe kan ik stemmen?
  U kunt stemmen met begeleiding mits toestemming van de voorzitter van het stembureau of u kunt volmacht geven aan een andere kiezer mits voorlegging van een doktersattest.

Verhuis

 • Kan ik stemmen in een andere gemeente (wanneer ik in tussentijd verhuisd ben)?
  U moet stemmen in het stemlokaal dat op uw oproepingsbrief vermeld staat, ook als u in tussentijd verhuisd bent.
 • Ik ben onlangs verhuisd. Mijn domiciliëring is nog niet rond. In welk kiesbureau moet ik stemmen?
  Uw domiciliëringsadres op het ogenblik dat de kiezerslijst wordt opgemaakt is bepalend voor de plaats waar u moet stemmen. De oproepingsbrieven worden verstuurd naar het adres dat op de kiezerslijst vermeld staat. U zult dus in het stemlokaal dat op uw oproepingsbrief vermeld staat, uw stem moeten uitbrengen.
 • Ik ben verhuisd. Op mijn identiteitskaart staat reeds mijn nieuw domicilie. Waar moet ik stemmen?
  U moet uw stem uitbrengen in het stemlokaal vermeld op uw oproepingsbrief. In het stembureau kent men uw rijksregisternummer. Dit volstaat om uw stem uit te brengen.
 • Ik ben verhuisd en krijg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?
  U brengt de oproepingsbrief binnen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen of in een dienstencentrum in de buurt. U kunt ook op de oproepingsbrief het adres doorhalen en de brief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.
 • Personen die ambtshalve afgeschreven zijn, geen adres hebben of naar het buitenland verhuisd zijn, mogen die stemmen?
  Neen, deze personen mogen niet stemmen en krijgen ook geen oproepingsbrief. Opgelet: iemand die pas na het opstellen van de kiezerslijsten naar het buitenland verhuisd is, kreeg wel nog een oproepingsbrief en moet deze bezorgen aan Loket Bevolking - Verkiezingen.

Overlijden

 • Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is?
  U schrijft op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is (eventueel met vermelding van datum en plaats van overlijden) en bezorgt de oproepingsbrief terug aan Loket Bevolking - Verkiezingen. U bent niet verplicht de brief persoonlijk aan het loket te gaan teruggeven, u mag de brief ook per post versturen.

Bijzitter/voorzitter

 • Ik ben opgeroepen als voorzitter/bijzitter. Waar moet ik stemmen?
  Voorzitters en bijzitters mogen hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze die dag moeten werken, ook indien op hun oproepingsbrief een ander stembureau staat vermeld.
 • Ik werd aangeduid als bijzitter en ik ben ziek?
  U meldt uw ziekte aan de voorzitter van uw stembureau.
 • Ik ben opgeroepen als voor- of bijzitter maar ik ben niet beschikbaar. Wat doe ik?
  Een voorzitter moet zich persoonlijk aanmelden in het gerechtsgebouw met de documenten die hij ontving.
  Een bijzitter moet dit melden aan de voorzitter die hem de uitnodiging stuurde.
  Het is de voorzitter die beslist of de afwezigheidsreden van de bijzitter geldig is of niet. Het telefoonnummer en het adres staan vermeld op de brief die hij ontving. Indien dit niet het geval is kan de bijzitter contact opnemen met het hoofdbureau in het gerechtsgebouw om de gegevens van de voorzitter op te vragen.

Afwezigheid

 • Op de dag van de verkiezingen ben ik voor mijn werk in het buitenland. Moet ik stemmen?
  U dient uw oproepingsbrief en het attest van de werkgever in bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen, of in het dienstencentrum in uw buurt vóór een nader te bepalen datum.
 • Ik verblijf in de Ardennen op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen?
  U verblijft in het binnenland en bent dus stemplichtig.
 • Ik ben zelfstandige en voor mijn eigen zaak verblijf ik in het buitenland op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen?
  U kunt zelf een attest opmaken op briefpapier van uw zaak. Dit attest dient u samen met uw oproepingsbrief in bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen of in het dienstencentrum in uw buurt vóór een nader te bepalen datum.
 • Ik verblijf momenteel in het buitenland en wens met volmacht te stemmen. Hoe kan ik dat doen?
  Indien u zich momenteel in buitenland bevindt mag u het volmachtformulier downloaden, invullen en ondertekenen. U stuurt of faxt het formulier, samen met de bewijsstukken en een kopie van de identiteitskaart naar de volmachtdrager (de persoon die in uw plaats zal stemmen). We geven de voorkeur aan een opgestuurd formulier omdat een fax is soms heel moeilijk leesbaar is. De documenten worden individueel beoordeeld aan het loket.
  De toekomstige volmachtdrager komt met alle documenten vóór de dag van de verkiezingen naar het loket van de dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen. Daar beoordeelt men dan de geldigheid van de documenten.
 • Ik bevind mij ergens in buitenland, verblijf bij burgers en ik kan aan geen bewijsstuk geraken dat ik daar ben. Wat is het minimum bewijs dat ik kan opsturen?
  Een bewijs van verblijf afgeleverd door de plaatselijke overheid, politiekantoor, ... (eventueel de dag nadien afgeleverd indien gesloten op zondag). U kan indien gewenst een invulformulier aanvragen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen dat u in het buitenland kan laten invullen door politie, gemeente, hotel,...
 • Ik beschik vandaag reeds over de bewijzen dat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland ben. Mag ik die nu al binnenbrengen?
  U kunt u pas na de verkiezingen de documenten die bewijzen dat u op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent, samen met uw oproepingsbrief indienen bij de Dienst Burgerzaken, Loket Bevolking - Verkiezingen.
 • Ik ben op de dag van de verkiezingen op weg naar huis. Misschien ben ik niet tijdig terug om te stemmen.
  Indien u zich op de terugweg bevindt naar huis en in de voormiddag nog in het buitenland bent, vraagt u best een attest aan de inrichter van de reis (met een autocar) dat u zich op de dag van de verkiezingen niet hebt kunnen aanbieden in het stembureau.