Verkiezingen - stemmen als niet-Belg op 13 oktober

Als niet-Belg kun je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Ontdek of je in aanmerking komt en wat je moet doen.

Waar gaat het over?

Op 13 oktober 2024 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. 


EU-burgers en niet-EU-burgers kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Je moet je eerst inschrijven op de kiezerslijst.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je stemmen, dan moet je

  • op 1 augustus ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de Stad Gent
  • op 13 oktober 18 jaar zijn of ouder
  • op 13 oktober niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

Ben je een niet-EU-burger, dan moet je

  • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen. En dat voor een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.
  • verklaren dat je je zal houden aan de belangrijkste wetten van België

Hoeveel kost het?

Je inschrijven op de kiezerslijst is gratis.

Welke stappen zijn er?

1. Schrijft je in op de kiezerslijst

Schrijf je in vóór 1 augustus 2024

Het formulier geef je af aan Loket Verkiezingen in het Stadskantoor of in een dienstencentrum. Je moet hiervoor een afspraak maken. Je kunt het formulier ook per post opsturen naar Dienst Burgerzaken – Loket Verkiezingen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, samen met een kopie van je identiteitskaart.

2. Je krijgt een brief

Loket Verkiezingen onderzoekt je inschrijving. Na de goedkeuring krijg je een brief dat je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Een tweetal weken vóór 13 oktober 2024 krijg je een uitnodigingsbrief in de brievenbus.

3. Je mag gaan stemmen

Je mag nu gaan stemmen op de verkiezingsdag. Op je uitnodigingsbrief vind je in welk stemlokaal en stembureau je moet stemmen.
De stembureaus openen vanaf 8 uur 's ochtends en sluiten om 14 uur.

Breng je verblijfskaart en uitnodigingsbrief mee.

Veelgestelde vragen

Ik heb me bij vorige verkiezingen al ingeschreven op de kiezerslijst. Mag ik op 13 oktober gaan stemmen?

Ja. Heb je je vroeger al ingeschreven op de kiezerslijst, dan mag je gaan stemmen op 13 oktober 2024.

Ik heb me vroeger ingeschreven op de kiezerslijst, maar ik wil toch niet meer gaan stemmen. Wat moet ik doen?

Je kunt uitschrijven van de kiezerslijst. Je meldt dat online of via verkiezingen@stad.gent of op afspraak bij het Loket Verkiezingen

Gelijkaardige producten

Verkiezingen - stemmen als niet-Belg op 13 oktober