Internationaal rijbewijs

Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft een internationaal rijbewijs nodig.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wanneer u naar een land reist dat het Belgisch rijbewijs niet erkent, hebt u een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt u uitgereikt door de gemeente van uw woonplaats.

Voorwaarden

Personen, ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in Gent, die houder zijn van een geldige identiteitskaart afgeleverd in België en van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs kunnen een internationaal rijbewijs verkrijgen.

Wie een internationaal rijbewijs wil aanvragen, mag geen lopend verval van het recht tot sturen hebben.

Bedrag

Een internationaal rijbewijs kost 22 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash of met Bancontact betalen.

Benodigdheden

 • Een recente pasfoto. *
  Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.
 • Uw geldig Belgisch rijbewijs.
 • 22 euro

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid. Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de FOD Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Procedure

U kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij dienst Burgerzaken, loket Rijden of in de dienstencentra.
U krijgt het internationaal rijbewijs onmiddellijk mee bij de aanvraag, behalve op het mobiel dienstencentrum.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de afgiftedatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Als de geldigheidstermijn van uw internationaal rijbewijs is verstreken, als u uw internationaal rijbewijs verliest of als het beschadigd of gestolen is, kan u tegen dezelfde voorwaarden een nieuw exemplaar aanvragen bij loket Rijden of in een dienstencentrum. Daarbij legt u het oude internationaal rijbewijs of een verklaring van verlies of diefstal voor, afgeleverd door de lokale politie.

In België mag u alleen met een geldig internationaal rijbewijs rijden als u niet ingeschreven bent in België.

Meer informatie over het internationale rijbewijs vindt u op de website van de Belgische Wegcode.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.