Rijbewijs - motorfiets

Het behalen van het rijbewijs voor motorfietsen.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het behalen van het rijbewijs voor motorfietsen

Categorieën

 • Categorie A1:
  • Motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en een maximaal vermorgen van 11 KW en en met een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,1 KW/kg.
  • Driewielige motorfietsen met een maximaal vermogen van 15 KW.
 • Categorie A2: Motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW en met een vermogen/gewichtsverhouding van maximaal 0,2 kW/kg.
 • Categorie A:
  • Motorfietsen met of zonder zijspan (andere dan cat. A1 of A2)
  • Driewielige motorfietsen met een vermogen hoger dan 15 KW.

Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2011, laat het besturen van motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en met een maximaal vermogen van 11 kW toe, maar enkel op Belgisch grondgebied.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden voor het behalen van uw rijbewijs voor de motorfiets vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Bedrag

Het voorlopig en het definitief rijbewijs kosten beiden 26 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash of met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanvragen voorlopig rijbewijs:

 • het formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs', dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, met vermelding van het geslaagd theoretisch examen;
 • een getuigschrift van praktisch onderricht ingevuld door de rijschool (vermeld op het aanvraagformulier);
 • 26 euro.

Aanvragen rijbewijs:

Het rijbewijs vraagt u aan binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs',dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd praktisch examen, met vermelding van het geslaagd praktisch examen, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en het examencentrum;
 • uw voorlopig rijbewijs;
 • 26 euro.

Afhalen rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • eventueel uw oud rijbewijs;
 • het afhaalticket dat u ontving bij de aanvraag van uw (voorlopig) rijbewijs, samen met de documenten die op het afhaalticket gevraagd worden.

Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

Procedure

Scholing

Alle informatie over het theoretisch en praktisch examen per categorie voertuigen vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Leveringstermijn

Het voorlopig en definitief rijbewijs worden 4 werkdagen na de aanvraag afgeleverd.

Let op! De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. De eerste rijbewijzen vervallen dus binnenkort.

Je moet zelf de vervaldatum van je rijbewijs controleren. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbewijs te vernieuwen. Haal je rijbewijs er dus eens bij en check de vervaldatum.

Moet je je rijbewijs vernieuwen? Maak dan online een afspraak of bel naar Gentinfo (09 210 10 10).

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.