Rijbewijs - autobus

Modaliteiten voor het behalen van het rijbewijs voor een autobus.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het behalen van een rijbewijs voor autobussen.

Categorieën:

 • Categorie D:
 1. Voertuigen bestemd voor personenvervoer van meer dan 8 passagiers, de bestuurder niet inbegrepen. Mag aanhangwagen trekken van max. 750 kg;
 2. Gelede bussen + autocars;
 3. Toeristische treinen binnen de toeristische centra met een maximum snelheid van 25 km/u en met toelating van de gemeentelijke overheid als “openbare ontspanning??.
 • Subcategorie D1: Voertuigen met 8 tot 16 zitplaatsen voor passagiers, de zitplaats van de bestuurder niet inbegrepen

Voorwaarden

 • Minimum leeftijd van 21 jaar (18 jaar met vakbekwaamheid) voor de opleiding categorie D1 (t.e.m. 16 zitplaatsen) en 24 jaar (18 jaar met vakbekwaamheid) voor categorie D (onbeperkt aantal zitplaatsen);
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • Rijgeschiktheidsattest: Om een autobus te mogen besturen hebt u een rijgeschiktheidsattest nodig. Om dit attest te verkrijgen moet u:
  • ofwel een oogonderzoek ondergaan bij een oogarts, gevolgd door een medische keuring in een provinciale medische dienst;
  • ofwel deze beide onderzoeken ondergaan bij de medische dienst van het sociaal secretariaat of de arbeidsgeneesheer van uw bedrijf of werkgever.

Bedrag

Het voorlopig rijbewijs en het definitief rijbewijs kosten beide 26 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash of met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanvragen voorlopig rijbewijs (bij scholing zonder de rijschool)

 • de kandidaat:
  • formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs', dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, ingevuld en ondertekend door het examencentrum met vermelding van het geslaagd theoretisch examen
  • 26 euro;
  • een geldig rijgeschiktheidsattest.
 • de begeleider:
  • identiteitskaart of;
  • geldig Belgisch en Europees rijbewijs minstens 6 jaar afgeleverd;
  • de begeleider dient ten minste 27 jaar oud te zijn en is 6 jaar houder van een rijbewijs van (minimum) cat. D.

Aanvragen rijbewijs

Het rijbewijs in bankkaartmodel moet aangevraagd worden binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs' , dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd praktisch examen, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en het examencentrum;
 • eventueel uw voorlopig rijbewijs;
 • 26 euro;
 • een geldig rijgeschiktheidsattest groep 2;
 • uw vorig rijbewijs.

Afhalen rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • eventueel uw oud rijbewijs;
 • het afhaalticket dat u ontving bij de aanvraag van uw (voorlopig) rijbewijs, samen met de documenten die op het afhaalticket gevraagd worden.

Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

Procedure

De scholing

Alle informatie over het theoretisch en praktisch examen per categorie voertuigen vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Leveringstermijn

Zowel het voorlopig als het definitief rijbewijs worden na 4 werkdagen afgeleverd.

Let op! De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. De eerste rijbewijzen vervallen dus binnenkort.

Je moet zelf de vervaldatum van je rijbewijs controleren. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbewijs te vernieuwen. Haal je rijbewijs er dus eens bij en check de vervaldatum.

Moet je je rijbewijs vernieuwen? Maak dan online een afspraak of bel naar Gentinfo (09 210 10 10).

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.