Reizen als Unieburger, derdelander of in schoolverband

Alles wat je moet weten over voorwaarden en procedures van reizen als Unieburger, derdelander of in schoolverband, van en naar België.

Reizen als Unieburger

Als Unieburger (= persoon met de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) kan je vrij binnen de Europese Unie reizen maar je moet wel je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent dus best in het bezit van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van je herkomstland.

  • Reis je buiten de Europese Unie, dan zal je steeds een geldig paspoort én visum in jouw bezit moeten hebben, tenzij je op basis van je nationaliteit vrijgesteld bent van visumplicht voor het land van bestemming.
  • Om na je reis België terug binnen te komen, moet je je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent dus best in het bezit van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van je herkomstland.

Reizen als derdelander

Je kan als derdelander (= persoon met de nationaliteit van land dat niet behoort tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte) gedurende 90 dagen per 180 dagen reizen naar een Schengenland. Je moet dan wel in het bezit zijn van een geldig paspoort én een geldige elektronische verblijfskaart.

  • Heb je geen geldige elektronische verblijfskaart, dan kan je enkel naar een ander Schengenland reizen als je een paspoort met een geldig visum hebt, behalve als je voor het land van bestemming niet visumplichtig bent. Dit kan een visum zijn voor dat specifiek land of een Schengenvisum waarmee je vrij kan rondreizen in de Schengenzone.
  • Om te reizen naar een niet-Schengenland heb je een geldig paspoort en een visum voor dat land nodig. Behalve als je vrijgesteld bent van de visumplicht voor dat land.
  • Om na je reis België of de Schengenzone terug binnen te komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort én een geldige elektronische verblijfskaart. Heb je geen geldige verblijfskaart (meer), dan moet je in het bezit zijn van een paspoort met geldig visum voor België of Schengenvisum, tenzij je vrijgesteld bent van de visumplicht. Een attest van immatriculatie (de zogenaamde 'oranje kaart'), aankomstverklaring of bijlage 35 is niet voldoende om België terug binnen te komen, tenzij je een visum of terugkeervisum hebt.

Reizen in schoolverband binnen de Europese Unie

Als je als derdelander in schoolverband op reis gaat binnen de Europese Unie ben je vrijgesteld van de verplichting om over een individueel identiteits- of reisdocument te beschikken. Ter vervanging van een geldig paspoort en visum worden scholieren vermeld op een nominatieve reizigerslijst die geldig is voor de duur van de reis. Naast de lidstaten van de EU aanvaardt ook Zwitserland deze lijst als geldig reisdocument. Je mag door deze staten reizen en er verblijven gedurende maximum 90 dagen.

De middelbare school vult vooraf de nominatieve reizigerslijst in, met vermelding van de (voor)namen van de scholieren, de leerkrachten die hen begeleiden en de bestemming en duur van de reis, voorzien van een foto van de scholieren die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument. De school stuurt de ingevulde lijst naar de Dienst Vreemdelingenzaken zodat die dienst de lijst kan waarmerken ter bevestiging dat de scholieren die erop vermeld worden in België verblijven en er zonder formaliteiten naar kunnen terugkeren.

Paspoort aanvragen

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland. Een visum vraag je aan bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen.

Nog meer info over reizen als niet-Belg op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering