Europese vlag

Werken als Unieburger

Hier lees je alles over de toelating, voorwaarden en opties om te werken in België voor Unieburgers.

Wanneer ben je EU-burger?

Een EU-burger is een persoon met de nationaliteit van een van volgende staten: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden. Personen met de nationaliteit van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn voor tewerkstelling en inschrijving gelijkgesteld met EU-burgers.

Wat zijn de regels voor tewerkstelling van EU-burgers?

Als EU-burger moet je een identiteitskaart, paspoort of ander bewijs van EU-nationaliteit  voorleggen. Je hebt dus geen bijlage 19, een elektronische verblijfskaart EU of EU+ kaart of enig ander “verblijfsdocument” of arbeidskaart nodig.

Creabisnummer aanvragen

Om legaal te werken, kan een werkgever een niet-Belgische werknemer aanmelden bij de Belgische sociale zekerheid via een Creabisnummer in het geval de werknemer (nog) niet over een rijksregisternummer beschikt. De werkgever is niet verantwoordelijk voor de inschrijving of aanmelding van zijn EU-werknemer. Hij kan hier geen sanctie voor krijgen.

Je kan een Creabisnummer ook zelf aanvragen als werknemer.

  • Buitenlandse jobstudenten

Sigedis kan géén Creabisnummer toekennen aan buitenlandse jobstudenten. De werkgever kan in dat geval een Dimona-aangifte doorvoeren zonder Creabisnummer. De werkgever moet dan over minimale identificatiegegevens beschikken: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, adres.

  • Gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw

Sigedis kan ook géén Creabisnummer toekennen aan gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw. Deze werknemers moeten naar hun gemeente gaan om een Creabisnummer te krijgen.

Voor méér informatie kan je Sigedis contacteren: tel. 02/212 02 55 of ident@sigedis.fgov.be of www.sigedis.be

Meer over werken als Unieburger