Werken als Unieburger

Hier lees je alles over de toelating, voorwaarden en opties om te werken in België voor Unieburgers.

Europese vlag

This page in English

Wanneer ben je EU-burger?

Een EU-burger is een persoon met de nationaliteit van een van volgende staten: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden. Personen met de nationaliteit van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn voor tewerkstelling en inschrijving gelijkgesteld met EU-burgers.

Wat zijn de regels voor tewerkstelling van EU-burgers?

Als EU-burger moet je een identiteitskaart, paspoort of ander bewijs van EU-nationaliteit  voorleggen. Je hebt dus geen bijlage 19, een elektronische verblijfskaart EU of EU+ kaart of enig ander “verblijfsdocument” of arbeidskaart nodig.

BIS-nummer aanvragen

Om legaal te werken, kan een werkgever een niet-Belgische werknemer aanmelden bij de Belgische sociale zekerheid via een BIS-nummer in het geval de werknemer (nog) niet over een rijksregisternummer beschikt. De werkgever is niet verantwoordelijk voor de inschrijving of aanmelding van zijn EU-werknemer. Hij kan hier geen sanctie voor krijgen.

Je kan een BIS-nummer ook zelf aanvragen als werknemer.

  • Buitenlandse jobstudenten

Sigedis kan géén BIS-nummer toekennen aan buitenlandse jobstudenten. De werkgever kan in dat geval een Dimona-aangifte doorvoeren zonder BIS-nummer. De werkgever moet dan over minimale identificatiegegevens beschikken: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, adres.

  • Gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw

Sigedis kan ook géén BIS-nummer toekennen aan gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw. Deze werknemers moeten naar hun gemeente gaan om een BIS-nummer te krijgen.

Voor méér informatie kan je Sigedis contacteren: tel. 02/212 02 55 of ident@sigedis.fgov.be of www.sigedis.be