Arbeidskaart & single permit

Wil je als derdelander (niet-Belg en niet-Europeaan) in loondienst werken in Gent? Dat kan met een single permit of arbeidskaart.

aktetas

De arbeidskaart en de single permit

Derdelanders die in loondienst willen werken, hebben daarvoor meestal een toelating tot arbeid nodig met uitzondering van een aantal profielen.

Afhankelijk van de duur en de aard van de job vraagt de werkgever de toelating tot arbeid aan via een arbeidskaart of een gecombineerde vergunning (de single permit).

Bij een gecombineerde vergunning beslissen de bevoegde overheden (het bevoegde Gewest en de Dienst Vreemdelingenzaken) in één aanvraag over zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf in België.  

Meer info over de aanvraag van de arbeidskaart  en de gecombineerde vergunning

Vernieuwing single permit

Vraag tijdig de vernieuwing aan! Dien de vernieuwing minstens 2 maanden en maximaal 4,5 maanden voor de vervaldatum van je verblijfskaart in. Meer informatie over de vernieuwing vind je op Vlaanderen.be.

Vervalt je verblijfskaart en is een verlenging aangevraagd? Dan heb je recht op een bijlage 49 (met vermelding toelating arbeidsmarkt 'NEEN') in afwachting van een beslissing nadat het Vlaamse Gewest de aanvraag tot verlenging ontvankelijk heeft verklaard. Contacteer Migratie per e-mail. Je ontvangt een digitale bijlage 49.

Zodra het Vlaamse Gewest akkoord geeft over de vernieuwing tot toelating tot arbeid, kan je via e-mail (zie boven) de bijlage 49 (met vermelding toelating arbeidsmarkt 'BEPERKT' aanvragen. Hiermee kan je opnieuw werken. 

Als na het Vlaamse Gewest ook de Dienst Vreemdelingenzaken de vernieuwing van de single permit heeft goedgekeurd ontvang je een bijlage 46. Maak een online afspraak bij Migratie voor de aanvraag van de nieuwe elektronische verblijfskaart A. 

Single permit van onbepaalde duur

Als je langere tijd werkt en woont in België kom je misschien in aanmerking voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Lees hierover meer op Vlaanderen.be.

Contacteer de Dienst Economische Migratie van de Vlaamse overheid voor praktische vragen over de indiening van de aanvraag van de arbeidskaart of de single permit en dossiergebonden vragen.  

Bij Infopunt Migratie kan je terecht voor algemene informatie over de arbeidskaart en de single permit.