Dienst Burgerzaken - Loket Migratie - openingsuren en adressen

Extra informatie

 
Online een aanvraag indienen bij het Loket Migratie?
Gebruik dit e-formulier voor de volgende aanvragen:

  • Vernieuwing van je A-kaart op basis van gezinshereniging (art. 10 en 10bis)
  • Verlenging kort verblijf van derdelanders
  • Verlenging expat (enkel als verblijfsaanvraag NIET loopt via het Gewest = geen gecombineerde aanvraag/Single Permit)
  • Documenten in het kader van een socio-economisch onderzoek
  • Bijkomende documenten na ontvangst bijlage 19 of bijlage 19ter
  • Documenten ter controle
  • Aanvraag voor humanitaire regularisatie (procedure 9bis)
  • Aanvraag B-kaart voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
  • Aangifte definitief vertrek

Een afspraak maken?
Maak een afspraak bij het Loket Migratie 

Make an online appointment at the Migration Counter


Op dinsdag is er een tolk Bulgaars aanwezig.

Locatie