Verblijf en inschrijven

Nieuw in Gent? Meld je aan

Verblijf je in Gent en wil je je registreren? Vul het e-formulier in om je verblijfsaanvraag in België te starten.

Wil je ontbrekende documenten voor je lopende verblijfsaanvraag indienen?

Vul dit e-formulier in om je dossier te vervolledigen.

Wil je je verblijfskaart verlengen?

Vul dit e-formulier in. Je hoeft dan niet naar het loket te komen.

Ben je een internationale student?

Dan moet je een andere procedure volgen.

Wil je je vertrek uit België melden?

Vul dit e-formulier in om een tijdelijk of definitief vertrek te melden.

Kort, lang en duurzaam verblijf

Let op, het kan zijn dat je een retributie moet betalen voor je verblijfskaart. 

verblijfskaart

Elektronische verblijfskaart

Als je een verblijfsprocedure hebt doorlopen, heb je in de meeste gevallen recht op een elektronische verblijfskaart.

Ontdek de mogelijkheden

Internationale studenten

Asielzoekers, subsidiaire bescherming en vluchtelingen