Medische kaart info voor zorgverleners

Medische kaart: info voor zorgverleners

Wat is de procedure wanneer je als zorgverlener een persoon zonder wettig verblijf met een medische kaart op consultatie krijgt?

Klik hier voor een downloadbare informatiebrochure.

 • Je vraagt de patiënt om de medische kaart te tonen.
   
 • Je levert aan OCMW Gent voor elke prestatie een medisch getuigschrift af, waarin je de dringende noodzaak van de medische hulp staaft.
   
 • Je laat, bij elk bezoek, de patiënt met een medische kaart het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten ondertekenen. Bij een minderjarige laat je de gemachtigden of ouders ondertekenen.
   
 • Je stuurt binnen de 30 dagen het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten naar OCMW Gent, ter attentie van Themawerking Gezondheidszorg, Onderbergen 86 - 9000 Gent.
   
 • Extra aanvraagformulieren vraag je op bij de Themawerking Gezondheidzorg van OCMW Gent (contact hieronder) of download ze hieronder zelf.
   
 • Voor algemene info of vragen over betalingen bel je naar 09 266 35 33.

Formulieren voor zorgverleners