Wettiging handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.
Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • Uw identiteitskaart

Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon meebrengen.

Procedure

U kunt uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op de identiteitskaart.

Waar kan u terecht?

  • Belgen of personen van vreemde nationaliteit die in België wonen (dus niet beperkt tot Gentenaren):
    Dienst Burgerzaken, Loket Uittreksels, in de dienstencentra of in het Mobiel Dienstencentrum. De standplaatsen van het Mobiel Dienstencentrum vindt u terug op www.gent.be/mobieldienstencentrum of kunt u opvragen bij Gentinfo.

    Let op: voor de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belg in kort verblijf (bijlage 3 bis) en de verbintenis tot tenlasteneming van een niet-Belgische student (bijlage 32) gelden bijzondere regels voor het wettigen van de handtekening. U kunt daarvoor terecht bij het Loket Migratie of de dienstencentra. Het wettigen van de handtekening is voor deze verbintenissen enkel mogelijk voor personen die wonen in Gent.

  • Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in het buitenland:
    Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties, Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel op werkdagen van 9 tot 11.30 u.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.