Voorlopig identiteitsbewijs voor -12 jarigen

Een voorlopig identiteitsbewijs is een reisdocument ter vervanging van de Kids-ID dat in uitzonderlijke gevallen wordt afgeleverd.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een voorlopig identiteitsbewijs of bewijs van inschrijving is een reisdocument ter vervanging van de Kids-ID dat uitzonderlijk wordt afgeleverd in bepaalde gevallen door de provinciaal afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Voorwaarden

Wanneer heeft uw kind recht op een voorlopig identiteitsbewijs?

 • Verlies of diefstal van het identiteitsdocument op de vooravond van een vertrek naar het buitenland
  - het verloren of gestolen identiteitsdocument moet nog minstens 1 maand geldig zijn
  - u kunt - zelfs met de spoedprocedures - niet meer tijdig een identiteits- of reisdocument krijgen. De Dienst Burgerzaken moet de reisdocumenten controleren. Dat zal opnieuw gebeuren bij de aflevering van het voorlopig identiteitsbewijs in Brussel
 • Problemen bij het Rijksregister bij het aanmaken van uw identiteitsdocumenten
 • Problemen met de PIN/PUK-brief. Hier moet de kids-ID maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van het voorlopig identiteitsbewijs zijn aangevraagd.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

 • Een pasfoto.*
 • Indien van toepassing: een attest van verlies of vernietiging van de kids-ID of indien het kind nog geen kids-ID heeft gehad, een bewijs van inschrijving met foto.

* Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid. Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af. Er wordt een betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kan er tot 9 keer een nieuwe foto worden genomen (zonder meerprijs). Wordt een niet goed bevonden foto toch afgedrukt, dan zal deze een rode rand krijgen en zal aangeduid worden waarom de foto niet voldoet aan de eisen. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.
De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto's van kinderen tot 3 jaar.

Uitzonderingen

De geldigheidsduur van het voorlopig identiteitsbewijs is beperkt tot 2 maanden (of tot de houder 12 jaar is geworden).

Procedure

De perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen over het Belgisch kind, jonger dan twaalf jaar en ingeschreven te Gent, vragen een een voorlopig bewijs van identiteit aan.

Wanneer kan u een voorlopige identiteitskaart aanvragen?

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van uw identiteitskaart op de vooravond van een vertrek naar het buitenland naar een land waar geen reispas vereist is. Indien u een reispas hebt, kunt u gebruik maken van uw reispas om naar dat land te reizen. Heeft u geen geldige reispas, dan kunt u een voorlopig identiteitsbewijs krijgen. Deze kaart blijft 2 maanden geldig.
Er wordt wel aanbevolen het bewijs van vernietiging of verlies van uw identiteitskaart bij de hand te houden. U moet een nieuw identiteitsbewijs hebben aangevraagd.

Hou er rekening mee dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen eisen dat uw identiteitskaart of reispas nog minstens 3 of 6 maanden geldig moet zijn.

Waar is het voorlopig identiteitsbewijs geldig?

Het voorlopig identiteitsbewijs is slechts in een beperkt aantal landen geldig. Een lijst van de bestemmingen vindt u op de website www.diplomatie.be. U kan ook steeds informatie inwinnen bij uw reisbureau.
In België wordt de identiteit bewezen door het attest van verlies of vernietiging van uw kids-ID en het bewijs van inschrijving in de registers dat vermeldt dat de procedure om het bekomen van een kids-ID is ingezet.

Er wordt aanbevolen om het attest van verlies of van vernietiging van de identiteitskaart bij uw voorlopig identiteitsbewijs of reispas te voegen.

Hoe vraagt u een voorlopige identiteitskaart aan?

U gaat naar het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. Daar controleert men de voorwaarden (zie hierboven). Het gemeentebestuur maakt voor u een afspraak

U gaat met

 • het attest van verlies of vernietiging van de identiteitskaart (afgeleverd door de Dienst Burgerzaken of de politie);
 • een pasfoto

naar de centrale diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel) om het voorlopige identiteitsbewijs af te halen.

Na controle van de identiteit en de reisdocumenten wordt deze kaart u gratis uitgereikt.
Het voorlopige identiteitsbewijs heeft een maximum geldigheidsduur van twee maanden.

Waar kan ik terecht om het voorlopige identiteitsbewijs af te halen?

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Openingsuren:

U kunt een voorlopig identiteitsbewijs afhalen van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Inlevering van het voorlopige identiteitsbewijs

Bij uw terugkeer uit het buitenland dient u de voorlopige identiteitskaart in te leveren bij het gemeentebestuur.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.