Uittreksel uit het strafregister

Vraag je uittreksel uit het strafregister online aan of aan het loket.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin je eventuele strafrechterlijke verleden staat. Het uittreksel vermeldt enkel effectief uitgesproken vonnissen.

Er zijn drie modellen:

 • Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit is het basisgetuigschrift. Het wordt afgeleverd voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan vasthangen.
 • Model 1 (art. 596-1 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit wordt afgeleverd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Dit uittreksel heb je onder andere nodig in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning, sportschieten, taxichauffeur, vastgoedactiviteit, ...
 • Model 2 (art. 596-2 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit uittreksel wordt afgeleverd voor activiteiten met jongeren en kinderen. Het gaat om activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Let op!
De Federale Overheidsdienst Justitie waarschuwt voor dubieuze websites die voor jou, tegen betaling, een uittreksel uit het strafregister aanvragen.
Doe dat niet! Vraag je uittreksel uit het strafregister enkel op de website van de Stad Gent aan. Het is altijd gratis.

Lees het persbericht van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voorwaarden

Iedere inwoner van de stad Gent kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen.

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel opvragen en afhalen. De volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn, de reden van aanvraag en de naam van de gemachtigde vermelden.
Openbare overheden kunnen in bepaalde gevallen een uittreksel aanvragen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Is de aanvraag voor jezelf?
Breng je identiteitskaart mee.

Is de aanvraag voor iemand anders?
Breng een geldige volmacht, uw identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever mee.

Uitzonderingen

Personen die in het buitenland verblijven

Personen die in het buitenland verblijven kunnen een uittreksel aanvragen per brief (FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of via mail (strafregister@just.fgov.be).

Procedure

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Je hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

 • online (gebruik bij voorkeur je identiteitskaart voor een veilige aanmelding)
 • bij het Loket Uittreksels (Belgen en niet-Belgen) in het Administratief Centrum
 • in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum
 • in het politiecommissariaat van je laatste inschrijvingsadres
 • niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister in Brussel.

Aflevering

Bij online aanvragen:

 • Een uittreksel model 1 wordt onmiddellijk digitaal afgeleverd tenzij er een tussenkomst van een medewerker nodig is. Indien dit zo is, word je hiervan per mail verwittigd. De aflevering van een uittreksel model 2 vereist steeds de tussenkomst van een medewerker.
 • Indien je bij een online aanvraag niet veilig bent aangemeld, krijg je per mail een link naar je document waarmee je je wel veilig moet aanmelden. Indien dit niet mogelijk is, kan je aanvinken om het document per post te ontvangen.

Bij aanvragen aan het loket:

 • Een uittreksel wordt op een werkdag zo snel mogelijk bezorgd.
 • In uitzonderlijke gevallen en als je een aanvraag doet op zaterdag duurt de aflevering iets langer. We nemen contact met je op wanneer je het uittreksel kunt komen afhalen.

Je kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.

Geldigheid

Een uittreksel uit het strafregister is 1 maand geldig. Je kunt het enkel gebruiken voor de activiteit waarvoor het werd afgeleverd.

Doe je aanvraag online

Vul hier het formulier in