Attest bevolkingsregister

U kan online attesten uit het bevolkingsregister aanvragen voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...).

U kan het gewenst attest online opvragen, opslaan en printen zonder dat u moet langskomen bij de loketten van de Dienst Burgerzaken.
De geprinte attesten zijn volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

Let op! U heeft uw afschrift of uittreksel nodig voor het buitenland, kies dan bij de online aanvraag bij “Document nodig voor gebruik in België “ voor “nee”. Dit is belangrijk, omdat u anders problemen kunt ondervinden bij de legalisatie van het afschrift of uittreksel. Het aangevraagde document krijgt u niet onmiddellijk in uw mailbox.

Zijn uw documenten bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan komt u best naar het loket. Digitaal ondertekende documenten worden immers niet overal aanvaard.

Indien u geen computer heeft, kunt u terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervindt u problemen bij uw online aanvraag, dan kunt u zich wenden tot het Gentinfopunt in AC Zuid of tot een dienstencentrum.