Familienaam wijzigen

Wil je de familienaam van jezelf of iemand anders laten wijzigen? Lees de stappen en voorwaarden.

Waar gaat het over?

Elk kind krijgt bij de geboorte een familienaam toegewezen. Onder bepaalde voorwaarden kun je die familienaam later nog laten wijzigen, van jezelf of van je (geadopteerde) kind.

Meer over de toekenning van een familienaam.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze
 • Je motiveert duidelijk waarom je de naamsverandering wilt
 • Je hebt ernstige redenen voor een naamsverandering
 • Je nieuwe naam mag geen aanleiding geven tot verwarring of jezelf of derden schaden

Hoeveel kost de wijziging van een familienaam?

Je betaalt 140 euro voor het registratierecht van een naamswijziging. Je betaalt dit aan de Federale Overheidsdienst Financiën, niet aan de Dienst Burgerzaken. Dat gebeurt bij voorkeur online.

Wat heb je nodig?

 • een kopie van je geboorteakte of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document. Bijvoorbeeld een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • een attest van hoofdverblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Zijn je geboorteakte, de attesten en uittreksels in België beschikbaar, dan hoef je die niet toe te voegen.

Welke stappen zijn er?

 • Dien een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Federale Overheidsdienst Justitie – Dienst Naamswijzigingen.
 • De Dienst Naamswijzigingen laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel je moet betalen en welke documenten je moet opsturen
 • Geef schriftelijk aan dat je akkoord bent met het bedrag dat je moet betalen en stuur de gevraagde documenten op naar de FOD.
 • Het Koninklijk Besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan verschijnt in het Belgisch Staatsblad
 • 60 dagen na de verschijning is je naamswijziging definitief

Je krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen thuis toegestuurd. Maak vervolgens een afspraak bij het loket.

Gelijkaardige producten

Voornaam wijzigen