Wettelijk samenwonen

Niet gehuwd maar wel samenwonend? Laat je registreren als wettelijk samenwonenden of vraag je attest van wettelijk samenwonen aan.

Waar gaat het over?

Wanneer je ongehuwd samenwoont, kun je een verklaring van wettelijk samenwonen ondertekenen bij de Dienst Burgerzaken.

Je kunt later een attest van wettelijk samenwonen aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt een verklaring ondertekenen als je

 • 18 jaar bent
 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • Niet gehuwd bent
 • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Hoeveel kost het?

De ondertekening van de verklaring is gratis.

Kies je voor een ceremonie, dan betaal je 152 euro.

Je kunt je gasten ook een toost aanbieden. De Stad Gent zorgt voor bubbels en fruitsap. Daarvoor betaal je 228 euro. Zijn er meer gasten, dan wordt de prijs verhoogd per schijf van 25 personen.

Je betaalt bij voorkeur contactloos.

Wat heb ik nodig?

Jij en je partner zijn Belg

 • Beide Identiteitskaarten

Je partner is niet-Belg

 • Je identiteitskaart.
 • Paspoort of identiteitskaart en verblijfskaart van je niet-Belgische partner.
 • Soms moet je extra documenten voorleggen, maar dat bekijken we tijdens je 1ste afspraak.

Jij en je partner zijn allebei niet-Belg

 • Beide paspoorten of identiteitskaarten en verblijfskaarten.
 • Soms moet je extra documenten voorleggen, maar dat bekijken we tijdens je 1ste afspraak.
 • Bewijs van verblijfplaats wanneer je geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister hebt.

Welke stappen neem ik?

Jij en je partner ondertekenen samen de verklaring. 

Maak je afspraak online en kom samen naar Burgerzaken - Huwen en Samenwonen in het Stadskantoor.
 

Hulp nodig bij het maken van je afspraak?
Bel naar Gentinfo op tel. 09 210 10 10.
Heb je geen computer? Kom dan naar de doe-het-zelfbalie in het Stadskantoor. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet!

Met of zonder ceremonie

Wil je geen ceremonie, dan onderteken je de verklaring onmiddellijk aan het loket.

Heb je gekozen voor een ceremonie, dan neem je contact op met Burgerzaken - Huwen en Samenwonen om een datum af te spreken waarop je in het stadhuis de verklaring ondertekent. 

Na de verklaring

De verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgenomen in het rijksregister. Je krijgt bij de ondertekening van de verklaring onmiddellijk je attest mee. Vraag je een attest aan van iemand anders, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op het attest.

Attest van wettelijk samenwonen opvragen

 • Doe je aanvraag online. Let op, een digitaal ondertekend attest wordt niet overal aanvaard. Heb je een attest nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met het Burgerzaken - Huwen en Samenwonen.
 • Per brief naar Dienst Burgerzaken
  Dienst Burgerzaken - Huwen en Samenwonen, p/a Stadhuis
  Botermarkt 1
  9000 Gent.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met een samenlevingscontract?

Dit is een vermogensrechtelijk contract afgesloten bij een notaris. In een samenlevingscontract leg je afspraken vast over het samenleven en over de goederen die je daarbij gebruikt en deelt.
De ondertekening van een samenlevingscontract bij een notaris is geen wettelijke samenwoning en heeft dan ook geen invloed op de belastingaangifte.
Het samenlevingscontract ondertekend bij de notaris wordt niet meer opgenomen bij de verklaring wettelijk samenwonen.
Het bestaan van een samenlevingscontract wordt niet meer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Wat staat in de verklaring van wettelijk samenwonen?

 • Datum van de verklaring
 • Namen, voornamen, geboorteplaatsen, geboortedata en handtekeningen van beide partners
 • Gemeenschappelijke woonplaats
 • Vermelding van de wil van beide partners om wettelijk samen te wonen
 • Vermelding dat beide partners vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Kan ik de verklaring van wettelijk samenwonen ontbinden?

Ja, dat kan op drie manieren.

1. Door onderlinge toestemming

Je ondertekent samen een verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’. Je kunt dit doen:

 • op afspraak bij Burgerzaken - Huwen en Samenwonen
 • Is je partner niet aanwezig, dan moet je partner jou hiervoor een bijzondere en authentieke volmacht bezorgen. Je brengt deze volmacht mee naar je afspraak.

2. Door eenzijdige ontbinding

Je ondertekent de verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’, je partner ondertekent niet. Je kunt dit doen:

Je betaalt de kosten voor de bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan je afwezige partner. De prijs voor een betekening binnen Gent is 193,61 euro. Voor een betekening buiten Gent neem je best vooraf contact op met een gerechtsdeurwaarder.

3. Andere

 • Bij overlijden van 1 van de partners
 • Bij huwelijk van 1 van de partners

Na de ontbinding krijg je een ontvangstbewijs. Het wordt slechts 1 maal afgeleverd. Verlies je het ontvangstbewijs, dan moet je de ontbinding van je verklaring bewijzen met een attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister. De datum van ontbinding staat niet op het attest.

Wettelijk samenwonen