Wettelijk samenwonen

Niet gehuwd maar wel samenwonend? Laat je registreren als wettelijk samenwonenden, online of aan het loket.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wanneer je ongehuwd samenwoont, kun je een verklaring van wettelijk samenwonen ondertekenen bij de Dienst Burgerzaken.

Je kunt later een attest van wettelijk samenwonen aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt een verklaring ondertekenen als je

 • 18 jaar bent
 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • Niet gehuwd bent
 • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Hoeveel kost het?

De ondertekening van de verklaring is gratis.

Kies je voor een ceremonie, dan betaal je 137 euro.

Je kunt je gasten ook een toost aanbieden. Daarvoor betaal je 206 euro per 25 personen. Zijn er meer gasten, dan wordt de prijs verhoogd per schijf van 25 personen.

Je betaalt bij voorkeur contactloos.

Wat heb ik nodig?

Jij en je partner zijn Belg

 • Beide Identiteitskaarten

Je partner is niet-Belg

 • Je identiteitskaart
 • Paspoort of identiteitskaart en verblijfskaart van je niet-Belgische partner
 • Extra documenten, voor te leggen na afspraak

Jij en je partner zijn allebei niet-Belg

 • Beide paspoorten of identiteitskaarten en verblijfskaarten
 • Extra documenten, voor te leggen na afspraak
 • Bewijs van verblijfplaats wanneer je geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister hebt, voor te leggen na afspraak

Welke stappen neem ik?

Jij en je partner ondertekenen samen de verklaring. Dat kan op verschillende manieren:

 • Maak je afspraak online. Je kunt terecht bij het Loket Huwen en Samenwonen in het AC Zuid of een Lokaal Dienstencentrum. Heb je buitenlandse documenten nodig, bijvoorbeeld je geboorteakte omdat je niet-Belg bent, dan kun je enkel een afspraak maken bij het Loket Huwen en Samenwonen in het AC Zuid.
 • Je kunt ook de verklaring tot wettelijk samenwonen downloaden, invullen en ondertekenen. Je scant de gevraagde documenten en je mailt ze samen met de verklaring naar Loket Huwen en Samenwonen. Je kunt de verklaring ook opsturen per post.
 • Hulp nodig bij het maken van je afspraak? Bel naar Gentinfo op tel. 09 210 10 10. Heb je geen computer? Kom dan naar de doe-het-zelfbalie in AC Zuid. Vergeet je identiteitskaart en je pincode niet! Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk de doe-het-zelfbalie niet gebruiken.

Met of zonder ceremonie

Wil je geen ceremonie, dan onderteken je de verklaring onmiddellijk aan het loket.

Heb je gekozen voor een ceremonie, dan neem je contact op met Loket Huwen en Samenwonen om een datum af te spreken waarop je in het stadhuis de verklaring ondertekent. 

Na de verklaring

De verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgenomen in het rijksregister. Je krijgt bij de ondertekening van de verklaring onmiddellijk je attest mee. Heb je je verklaring gemaild of opgestuurd, dan krijg je het attest thuis toegestuurd. Vraag je een attest aan van iemand anders, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op het attest.

Attest van wettelijk samenwonen opvragen

 • Doe je aanvraag online. Let op, een digitaal ondertekend attest wordt niet overal aanvaard. Heb je een attest nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met het Loket Uittreksels.
 • Maak een afspraak bij Loket Uittreksels in AC Zuid of een dienstencentrum.
  Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen.
 • Per brief naar Dienst Burgerzaken
  Loket Uittreksels, p/a Stadhuis
  Botermarkt 1
  9000 Gent.

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil met een samenlevingscontract?

Dit is een vermogensrechtelijk contract afgesloten bij een notaris. In een samenlevingscontract leg je afspraken vast over het samenleven en over de goederen die je daarbij gebruikt en deelt.
De ondertekening van een samenlevingscontract bij een notaris is geen wettelijke samenwoning en heeft dan ook geen invloed op de belastingaangifte.
Het samenlevingscontract ondertekend bij de notaris wordt niet meer opgenomen bij de verklaring wettelijk samenwonen.
Het bestaan van een samenlevingscontract wordt niet meer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Wat staat in de verklaring van wettelijk samenwonen?

 • Datum van de verklaring
 • Namen, voornamen, geboorteplaatsen, geboortedata en handtekeningen van beide partners
 • Gemeenschappelijke woonplaats
 • Vermelding van de wil van beide partners om wettelijk samen te wonen
 • Vermelding dat beide partners vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.