Nieuw buurtatelier in Pierkespark: 'Brugse Puurt University'

4 buurtorganisaties nemen de komende 3 jaar samen hun intrek in een nieuw buurtatelier in het Pierkespark.

Onder de vlag 'Brugse Puurt University', een werktitel, nemen 4 buurtorganisaties de komende 3 jaar samen hun intrek in een nieuw buurtatelier in het Pierkespark. Ze brengen er vanaf dit najaar verschillende groepen buurtbewoners samen met tal van activiteiten.

Brugse Puurt University bundelt de krachten van Postkaartproducties, 3 buurttherapeuten, VOEM (met deelwerking Veggie = Halal)en Averroes (met deelwerkingen Bijenkorf, Team Deen, Sportschool9Duust/Futsal Gent). Op dit moment zijn de organisaties al heel actief in de Brugse Poort, dankzij een eigen plek krijgen ze de kans om verder te groeien.

In het buurtatelier bieden ze vanaf het najaar 3 jaar lang activiteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen aan. Naast ruimte voor cultuur, sport en gezond koken zal er ook een meisjeswerking komen, en een aanbod van psychosociale bijstand voor buurtbewoners. Het gebouw aan het Pierkespark wordt in modules ingericht, Averroes staat in voor het beheer. 'Brugse Puurt University' is een werktitel, jongeren uit de buurt zullen de naam mee bepalen.

Wij alleen kunnen het, maar we kunnen het niet alleen” is mijn motto. De weg van verbinding, redelijkheid en nuance is niet de gemakkelijkste, maar de juiste om in diversiteit verschillen te overstijgen. Wij hebben elkaar vandaag meer dan ooit nodig, verenigd voor een deugdzame buurt.

Mohamed Benhadou, Averroes vzw

Voor en door de buurt

Het nieuwe buurtatelier is het resultaat van een open oproep die de Stad Gent in juni lanceerde. Tijdens 2 plaatsbezoeken in juli en augustus werden contacten gelegd en werd gezocht naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Meer dan 60 bewoners, organisaties en ondernemers schoven ideeën naar voren, en ook de jongeren uit de buurt werden betrokken. De jury, bestaande uit twee medewerkers van de Stad Gent en drie externe juryleden vertrouwd met de Brugse Poort, selecteerde de Brugse Puurt University uit 4 voorstellen. Maar ook voor de andere drie voorstellen wordt verder gezocht naar ruimte en mogelijkheden om hun ideeën waar te maken.

‘We hebben de prachtige ruimte aan het Pierkespark opengesteld om tegemoet te komen aan de verzuchtingen in de buurt. De reactie is overweldigend. Het is prachtig dat zoveel organisaties en bewoners zich engageren. De goesting van de buurt om iets te doen voor de buurt, maakt van de Brugse Poort een sterke wijk.’

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en buurtwerk

‘De Stad is blij om de ruimte te kunnen bieden om werking van de organisaties achter de Brugse Puurt University te versterken. Ruimte delen en zo komen tot een enorm divers aanbod, maakt dit een ambitieus en inspirerend project.’

Annelies Storms, schepen van Facility management