Bewoners Brugse Poort kunnen buitenruimte Meubelfabriek reserveren

De Stad bekijkt of er in Gent nog plekken zijn waar buitenruimtes op een veilige manier en onder toezicht kunnen opengesteld worden.

Voor mensen die klein wonen of geen tuin hebben, zijn het moeilijke tijden. Daarom kunnen bewoners van de Brugse Poort, de meest dichtbevolkte wijk van Gent, een deel van de buitenruimte van De Meubelfabriek nu voor een uur reserveren. De Stad bekijkt of er in Gent nog plekken zijn waar buitenruimtes op een veilige manier kunnen opengesteld worden.

7.565 inwoners per vierkante kilometer

De Brugse Poort is de meest dichtbevolkte wijk van Gent. Het stadsgemiddelde is 1.669 inwoners per vierkante kilometer, in de Brugse Poort-Rooigem is dat 7.565 inwoners. In coronatijden zorgt plaatsgebrek bovendien voor extra uitdagingen. Maar nu kunnen gezinnen die nood hebben aan open ruimte of rust terecht op een afgescheiden deel van de buitenruimte van De Meubelfabriek, de tijdelijke invulling in de Meibloemstraat.

Enkel voor buurtbewoners

Buurtbewoners zonder tuin of gezinnen die krap wonen, kunnen via partnerorganisaties intekenen. De buitenruimte kan per uur gereserveerd worden, ofwel door een gezin, ofwel door iemand die één persoon uitnodigt, bijvoorbeeld om eens buiten bij te praten. Het initiatief is enkel voor bewoners uit de Brugse Poort die worden toegeleid via buurtpartners en op voorhand hun reservatie doorgeven.

Om ruimte te maken in de huizen en de hoofden van buurtbewoners, stelt De Meubelfabriek na overleg met de Stad haar buitenruimte open. Het is een creatieve oplossing om binnen de huidige richtlijnen mensen toch de kans te geven om buiten te spelen of zitten. Dat kan tellen in de meest dichtbevolkte wijk van Gent.'  

Astrid De Bruycker , schepen van Buurtwerk

De Stad Gent coördineert het initiatief zodat het veilig kan verlopen en stelt sport- en spelmateriaal ter beschikking. Vrijwilligers van Gent Helpt houden mee een oogje in het zeil. De Stad bekijkt intussen ook op andere plaatsen waar ruimte onder toezicht en binnen de veiligheidsvoorschriften kan worden opengesteld.