Vernieuwd Voge­len­zang­park voortaan verbonden met tuin Villa Voortman

Het Vogelenzangpark is voortaan verbonden met de 200 jaar oude tuin van Villa Voortman, voor het eerst toegankelijk voor de buurt.

Het Vogelenzangpark is voortaan verbonden met de 200 jaar oude tuin van Villa Voortman, voor het eerst toegankelijk voor de buurt. De totale groenzone is nu dubbel zo groot, een prachtige plek voor de bewoners van Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het nieuwe wandelpad en de nieuwe speelzone maken het plaatje af.

Vernieuwingen

In september 2020 startte de Stad Gent met de heraanleg van het Vogelenzangpark. De straat in asfalt is vervangen door een nieuw, betonnen wandelpad. Er is nu ook een nieuwe speelzone met een groot aanbod aan speeltoestellen. Ook aan minder mobiele personen werd gedacht. Zo kunnen mensen in een rolstoel mee aanschuiven bij de picknickbanken en is er ook een rolstoeltoegankelijk speeltoestel.

Erfpacht van dertig jaar

De tuin van Villa Voortman, ooit van de historische katoendrukkerij die op de site huisde, is nu opengesteld voor de buurt. De tuin is toegankelijk via twee poortjes en wordt ‘s avonds afgesloten. Van april tot oktober is de tuin open van 8 tot 20 uur en van november tot maart van 8 tot 17 uur. De Stad Gent verwierf een erfpacht van dertig jaar op de tuin van vzw De Lieve, die sinds 1994 eigenaar is van Villa Voortman en het pand grondig restaureerde. De Stad Gent zal instaan voor het beheer en onderhoud van het park.

In dichtbebouwde wijken zoeken we doelgericht naar bestaand groen om in overleg met de eigenaars toegankelijk te maken voor de hele buurt. Dankzij dit partnerschap met vzw De Lieve en Hotel Den Briel wordt de prachtige tuin van Villa Voortman de tuin van alle Gentenaars. 

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Engelse stijl en vogelnestkastjes

Zowel het park als de tuin werden destijds in de Engelse landschapsstijl ontworpen, te zien aan de monumentale bomen en het lichte reliëf. In het nieuwe ontwerp is die stijl opnieuw voelbaar, maar met een moderne aanpak: zo is er aandacht voor ecologisch beheer en spontane ontwikkeling. Tot slot speelden ook enkele leerlingen uit de buurt een rol bij het ontwerp. Via het inspraakproject ‘Thuis in ’t Stadhuis’ van de Stad zijn de leerlingen van de school Blaisantnest aan de slag gegaan met maquettes en deden ze voorstellen voor de invulling. Ze timmerden ook vogelnestkastjes, die een mooie plaats kregen in het park.

Bruggen naar Rabot

De heraanleg van het park past in een bredere visie. Het park verbindt immers verschillende functies: het AZ Sint Lucas, Villa Voortman, het dierendispensarium en woonzorgcentrum De Lieve. Er is ook een sterke link met de wijk Rabot-Blaisantvest, waar veel woningen zijn zonder buitenruimte of met enkel een klein tuintje of koertje. Via het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot zet de Stad Gent in op een brede ontwikkeling van de wijk. Het creëren van kwaliteitsvolle buitenruimte is daarbij een belangrijke leidraad.

Door de combinatie van de herinrichting van het park, de realisatie van nieuw woongroen aan De Lieve en de link met de Tuin van Kina zijn we er als Stad in geslaagd om meer, kwalitatiever en vlot bereikbaar groen te voorzien in een van de dichtst­be­volk­te wijken van onze stad.

Mathias De Clercq, burgemeester