Gashouders Tondeliersite doen dienst als waterreservoir en ont­moe­tings­plek

De twee monumentale, beschermde gashouders op de Tondeliersite hebben allebei een nieuwe functie gekregen.

De twee monumentale gashouders op de Tondeliersite hebben een nieuwe functie gekregen. Eén gashouder werd volledig gerestaureerd en doet nu dienst als waterreservoir voor de buurt, de andere werd omgetoverd tot ontmoetingsplek.

Uniek erfgoed in ere hersteld

De twee gashouders op de Tondeliersite aan de Gasmeterlaan zijn de enige restanten van de gasfabriek waaraan de Gasmeterlaan zijn naam ontleent. Ze fungeerden als opslagplaats voor het daar geproduceerde kolengas. De vroegere 'tondeliers' gebruikten dat gas om de Gentse straatlantaarns aan te steken.

Gashouders raakten lang geleden al in onbruik. De voorbije eeuw verdwenen ze gaandeweg, maar deze twee gashouders hielden stand en werden zelfs beschermde monumenten. Om de gashouders weer een functie te geven, werd beslist om ze te restaureren. Eentje enkel bovengronds, de andere kreeg een totaalrenovatie.

De gashouders zijn een majestueus overblijfsel van de laatste gasfabriek van Gent, gebouwd in 1880. Vroeger vond je ze overal, vandaag zijn het de enige twee overgebleven gashouders in Vlaanderen. We mogen trots zijn op het resultaat van de restauratie: uniek erfgoed is in ere hersteld én staat ten dienste van de buurt als ont­moe­tings­plek en waterreservoir.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Water voor de buurt

Het materiaal van één gashouder werd zoveel mogelijk gebruikt voor de restauratie van de andere. 'Gashouder 1' kreeg een dak dat voor een kwart opengesteld is, zodat bezoekers de buik van de gashouder en de houten structuren erin kunnen bewonderen. De technieken die de gashouders gasdicht hielden zijn hersteld en worden in het park tentoongesteld. Gashouder 1 doet ook dienst als waterreservoir voor de buurt.

De gashouders staan midden in de Tondeliersite, waar een woonwijk met 530 woningen in aanbouw is. Die wijk is voorzien van een waterput met een capaciteit van 10.000 liter. Als de waterput bijna leeg is, kan hij gevuld worden met het water uit de gashouder. Dat water kan dan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld de buurttuintjes op de Tondeliersite te begieten.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling

Ontmoetingsplek

Gashouder 2 werd dichtgemaakt met grond, een kleilaag en teelaarde, en de bovenzijde van de bakstenen kuip werd hersteld. Op die manier wordt hij een onderdeel van het Tondelierpark en een ontmoetingsplek voor de buurt. Bij beide gashouders werden de palen die je boven de grond ziet uitkomen volledig vernieuwd, met respect voor de historiek.

De gashouders maken deel uit van het industrieel verleden van Gent. Het is belangrijk om dergelijke elementen te bewaren voor de toekomst. Op de Tondeliersite gebeurt dat op een manier die een absolute meerwaarde vormt voor de buurtbewoners en bezoekers.

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Monumenten
 

Nog even geduld

Dankzij een samenwerking met het Industriemuseum staan er rondom de gashouders infopanelen over de geschiedenis van de Compagnie du Gaz de Gand, de werking van de gashouders en de ontwikkeling van de Rabotwijk. Ledlampen zullen de gashouders later ook verlichten, elke dag van valavond tot middernacht. Het grote publiek moet wel nog even wachten om de gashouders te betreden. De komende weken worden de hellingen immers bezaaid en bewerkt, pas daarna kunnen bezoekers erbij.

De gashouders zijn opgenomen in de Open Monumentenroute van 2021. Op dat moment kunnen bezoekers ze voor het eerst in al hun pracht en praal bewonderen. Meer info op www.stad.gent/openmonumentendag.