Wat kost een overtreding en hoe dient u een bezwaar in?

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u een boete wanneer u met een niet-toegelaten voertuig de Gentse lage-emissiezone (LEZ) inrijdt. De controle gebeurt door slimme camera’s  die uw nummerplaat registreren. 

Hoe hoog is de boete? 

De boete bedraagt 150 euro per overtreding. U krijgt de geldboete met de vaststelling per aangetekende brief.

Geen boete bij omleidingen

Soms bent u door wegenwerken of na een ongeval verplicht om een omleiding te volgen die gedeeltelijk door de lage-emissiezone loopt. Dit gebeurt dan via signalisatie of door aanwijzingen van de politie. Als u die wegomleiding correct volgt, zult u niet beboet worden. Ontvangt u in zo'n situatie per ongeluk toch een boete, contacteer dan lez@stad.gent of bel naar 09 210 10 30. 

Bezwaar indienen

Als u een boete hebt ontvangen waarmee u niet akkoord gaat, kunt u schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen. U gebruikt hiervoor het bezwaarformulier. Dit formulier zit bij de boete. In afwachting van de beslissing over het bezwaar moet u de boete nog niet betalen.
 
U verstuurt het bezwaarformulier, alle bijgevoegde argumenten en de bewijsstukken per aangetekende brief.  Het bezwaar moet binnen de 30 dagen na de verzenddatum van de boete op het onderstaande adres zijn. Niet-aangetekende of laattijdige zendingen worden niet behandeld. Bezwaren via e-mail worden niet aanvaard.
 
Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat
T.a.v. Administratie lage-emissiezone 
Botermarkt 1
9000 Gent 
 
 

Lees meer over: Lage-emissiezone, boete, bezwaar

Hoeveel bedraagt een LEZ-boete in Gent?