Ben je zelf geen handige Harry of heb je extra hulp nodig bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokaal?

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent beschikt over een karweidienst waar je als Gents jeugdwerkinitiatief een beroep op kan doen bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokalen, zoals:

 • afsluitingen: herstellen van schade;
 • herstellen van het bestaande pleistererk;
 • houtwerk: vastzetten en/of vernieuwen van plinten en deurlijsten;
 • vloeren: herstellen van bestaande vloeren of plaatsen van een nieuwe vloer;
 • isolatie: plaatsen van isolatiemateriaal voor muren en daken;
 • schilderwerken: schilderen van lokalen zowel binnen als buiten en het bijwerken van barsten in het raamwerk van vensters, deuren en schouwen en het schilderen ervan;
 • valse wanden: plaatsen van valse wanden en bekleden van bestaande muren met gipsplaten;
 • betegelen van keukens en sanitair;
 • ...

De karweidienst staat in voor het uitvoeren van de werken, maar de jeugdvereniging voorziet het (verbruiks)materiaal om de werken uit te voeren. Hiervoor kan je een subsidie kleine herstellingen aanvragen.

Voorwaarden

 • De werken moeten voldoende omvangrijk zijn voor een ploeg onderhoudsmedewerkers in opleiding ( minimum 1 volle werkdag voor minimum 2 personen).
 • De aangevraagde onderhoudswerken en verfraaiingswerken mogen geen deel uitmaken van werken die uitbesteed werden aan derden.
 • Het jeugdwerkinitiatief voorziet zelf het nodige werkmateriaal zoals de aankoop van nagels, cement en hout.

Bedrag

De ondersteuning is niet financieel maar materieel van aard.

Benodigdheden

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de Jeugddienst.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Jeugddienst. Na een plaatsbezoek adviseert de karweidienst of de werken kunnen uitgevoerd worden.

De beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Jeugddienst.

Contacten