De eerste nieuwe inwoners in de nieuwe gebouwen op de Rabotsite zijn een feit.

De skyline van Gent ziet er vanaf nu weer iets anders uit. Waar vroeger de eerste Rabottoren stond, zijn drie nieuwe appartementsgebouwen verrezen. Op woensdag 12 september werden de nieuwe gebouwen, samen goed voor 131 sociale woningen officieel ingehuldigd. De verhuis van de eerste inwoners is volop aan de gang, sommigen kunnen rechtstreeks van de derde nog bestaande toren verhuizen naar een gloednieuw appartement. 

Eerste 131 sociale woningen en gemeenschapsvoorzieningen van vernieuwde Rabotsite zijn een feit

Op de plek van de eerste Rabottoren, bouwde sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent drie nieuwe, lagere appartementensgebouwen. Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, telt 45 appartementen. Op de gelijkvloerse verdieping komen er gemeenschapsvoorzieningen en winkels. In het tweede en derde gebouw zijn er respectievelijk 27 en 59 appartementen. Deze gebouwen staan op een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van alle drie de gebouwen.

Aandacht voor woonkwaliteit en duurzaamheid

De drie gebouwen, ontworpen door POLO Architects, vormen samen één gebouwencomplex met twee tussenliggende binnentuinen. Bij de constructie van de nieuwe gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de drie gebouwen dat enerzijds is aangesloten op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem, een goede isolatie en zonnewerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven.

Verhuring en marktwaarde

Begin september kwamen de eerste sociale huurders in de vernieuwde gebouwen wonen. Momenteel zijn zo goed als alle appartementen in het eerste gebouw aan het Griendeplein al verhuurd. Vanaf november gaat ook het tweede gebouw en in december het derde gebouw in verhuring.

De huishuur die de bewoners voor hun sociale woningen betalen, wordt berekend volgens het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH). Sociale huurders betalen een huurprijs afhankelijk van de marktwaarde van hun woning, hun inkomen en hun gezinssituatie. Zij betalen maximaal de marktwaarde en minimaal de minimumhuurprijs. De marktwaarden van de appartementen verschillen per type en grootte, maar liggen allemaal tussen de € 609 en € 833. De gemiddelde huurprijs die de bewoners betalen bedraagt een kleine € 300.

Bouwwerken vierde en vijfde gebouw starten binnenkort

Zo’n 40 jaar waren de drie Rabottorens een befaamd stadsgezicht. In 2009 werd besloten om de drie verouderde Rabottorens te slopen en te vervangen door acht lagere appartementsgebouwen.  De site is momenteel dan ook in volle transformatie. Tegen 2023 moeten zo’n 360 nieuwe sociale woningen op de site verrijzen. Het totale kostenplaatje voor de transformatie van de Rabotsite is geraamd op zo’n 70 miljoen euro (excl. btw).

Graag nog meer lezen?Bekijk hier dan enkele persartikelen. (369.02 KB)