De Sint-Jozefkerk, centraal in de Wondelgemstraat, is één van de Gentse
kerken die over enkele jaren zullen sluiten. De kerk is momenteel eigendom van de Kerkfabriek. Samen met Stad Gent en het Bisdom zoekt de Kerkfabriek de meest optimale invulling voor het hele gebouw. Hierbij is het voor beide partijen belangrijk dat de Sint-Jozefkerk een buurtgerichte invulling krijgt, en dat het gebouw als het ware teruggegeven wordt aan de wijk.

In afwachting van de definitieve invulling hebben enkele studenten van de KU Leuven, Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas Gent vakgroep bouwtechnieken en van het Raymond Lemaire Instituut hun ideeën voor de toekomst van de kerk uitgewerkt.

Ontdek de ideeën van de studenten

Hieronder kan je de verschillende ideeën bekijken. Opgelet: alle voorstellen op deze webpagina's zijn projectideeën in het kader van een studentenoefening

Hoe gaat het verder?

In opdracht van de Stad Gent en het Projectbureau Herbestemming Kerken voert het ontwerpbureau 'Trace' een haalbaarheidsonderzoek uit. Een haalbaarheidsonderzoek zal aangeven wat precies de mogelijkheden zijn en wat haalbaar is. Heel binnenkort zal het haalbaarheidsonderzoek hier te vinden zijn. Pas na die studie kan bepaald worden hoe het nieuwe leven van de Sint-Jozefkerk er zal uitzien.Trace is een tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) Universiteit Hasselt, Architecten Broekx-Schiepers, Architect Saidja Heynickx, UR architects.

De Compostbode

In dit projectidee combineren studenten kennisuitwisseling tussen studenten en buurt, met een compostproject.

Lees meer

De droomfabriek

In dit projectidee bouwen studenten de kerk uit tot een broedplaats van ideeën, creativiteit en ondernemerschap.

Lees meer

De Link

In dit projectidee maken studenten de kerk tot een nieuwe ontmoetingsplaats in de wijk.

Lees meer

Het jeugdcentrum

In dit projectidee vormen de studenten de kerk om tot een jeugdige ontmoetingsplaats met een energie opwekkende fitnessruimte.

Lees meer