Haal­baar­heids­stu­die herbestemming Sint-Jozefkerk

De Stad en het Projectbureau Herbestemming Kerken van de Vlaamse Overheid voerde een haalbaarheidsstudie uit voor herbestemming van kerk.

St-Jozefkerk zijaanzicht

De Stad en de Kerkfabriek hebben niet stilgezeten rond de Sint-Jozefkerk. In juni 2016, na afloop van de heel inspirerende studentenoefening, heeft Stad Gent een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester (Vlaamse Overheid) voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk. Dit haalbaarheidsonderzoek is van start gegaan op 15 december 2016.

Hierbij enkele conclusie uit het onderzoek:

  • Er is een aanzienlijk volume dat meer capaciteit aankan dan huidige toestand: mogelijkheid om tot 3000 m² bruikbare oppervlakte te realiseren;

  • De bijkomende gebruiksoppervlakte mag de ruimtelijke kwaliteit van de kerk niet aantasten: visuele interactie met bestaande ruimte nastreven;

  • De toegankelijkheid dient verbeterd te worden, het gebouw dient meer open karakter te krijgen.

  • De kelderruimte heeft veel potentieel, vooral op economisch vlak. Uitgraving wordt voorgesteld om zo de toegankelijkheid, zichtbaarheid en belevingswaarde van het gebouw en omliggend openbaar domein te verhogen.

Enkele aanbevelingen voor de tijdelijke invulling:

  • Ruimtelijke kwaliteit behouden: zichten, erfgoed en orgel;
  • Toegankelijkheid verhogen: open karakter creëren door gerichte ingrepen en inzet openbaar domein;
  • Potentieel van de kelder ten volle benutten

Wil je meer te weten komen over de studie?

Lees hier de volledige haalbaarheidsstudie. PDF (74.97 MB)