Herwaardering van de negentiende-eeuwse gordel rond de stad.

Rond de laatste eeuwwisseling besliste het Gentse stadsbestuur om de herwaardering van de wijken in de negentiende-eeuwse gordel rond de stad prioritair aan te pakken, wijk per wijk. Dat maakte het mogelijk om beschikbare middelen, subsidies en medewerkers te concentreren en zo alomvattende en ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten op te zetten.

De Brugse Poort werd als eerste aangepakt. Onder de noemer ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ ontstonden plannen om de buurt op te waarderen, te herstructureren én om de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

'De Rode Loper'

Een eerste speerpunt in de plannen was de aanleg van een ‘zachte ruggengraat’ doorheen de wijk, een verkeersluwe as die verschillende functies in de wijk met elkaar verbindt. Die kreeg de naam ‘De Rode Loper’, met de Kastanjestraat als belangrijkste element.

Vernieuwing op alle vlakken

Daarnaast koos de Stad voor verschillende kleinere ingrepen, die de bewoners en andere partners tegelijk stimuleren om zélf in de wijk te investeren. Meerdere wijkpartners sprongen op de kar van het stadsvernieuwingsproject.

Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en buurtparken, de kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en de sociaal-artistieke organisatie Bij De Vieze Gasten zetten een nieuw gebouw neer en heel wat bewoners van de wijk renoveerden hun eigen woning.

Lees meer over: Brugse Poort, stadsvernieuwing

© Bij De Vieze Gasten