Gent stelt als eerste stad in Vlaanderen 'soortenplan' op

Met het soortenplan wil de Stad die plekken in beeld brengen en acties uitwerken om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren

Een soortenplan voor Gent

Welke dieren en planten zijn belangrijk voor Gent? Welke acties kunnen we ervoor ondernemen?

Natuur in Gent

Hoe ziet onze natuur er uit? Welke vegetaties groeien er? Welke dieren en planten leven in Gent? Hoeveel waardevolle natuur is er?

Meerjarenplan en budget: archief

Consulteer de documenten van het meerjarenplan en het budget van de voorgaande jaren.

Boek en nieuwsbrief

Volg de Gentbrugse Meersen op de voet

RUP 169 Groen

Waarom wordt het RUP 169 Groen opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?