Gent stelt als eerste stad in Vlaanderen 'soortenplan' op

Met het soortenplan wil de Stad die plekken in beeld brengen en acties uitwerken om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren

Een soortenplan voor Gent

Welke dieren en planten zijn belangrijk voor Gent? Welke acties kunnen we ervoor ondernemen?

Gents groen groeit door

Waar willen we parken, bos en natuur bij in Gent? En voor welke soorten is Gent belangrijk?

Meerjarenplan en budget: archief

Consulteer de documenten van het meerjarenplan en het budget van de voorgaande jaren.

Stad Gent en Natuurpunt vieren tien jaar Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen

Op 18 april 2018 is er een opendeur- en studiedag naar aanleiding van 10 jaar Natuur- en Milieucentrum, met workshops, lezingen en een...

Meerjarenplan en budget

Het meerjarenplan biedt een antwoord op wat Gent te wachten staat in de periode 2014-2019.

RUP 148 Technologiepark Ardoyen - Tramstraat

Waarom wordt het RUP 148 Technologiepark Ardoyen - Tramstraat opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?