Rijbewijs - auto

Wat moet u doen om uw autorijbewijs te behalen?

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het behalen van een rijbewijs voor de auto.

Rijbewijs categorie B geldt voor voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa (= MTM) niet hoger is dan 3500 kg, bestemd voor het vervoer van maximum 8 personen, de bestuurder niet inbegrepen. Een wagen bestuurd door een chauffeur met een rijbewijs categorie B mag een aanhangwagen trekken met een MTM van minder dan 750 kg.
Houders van een rijbewijs categorie B + code 96 mogen voertuigen besturen van de categorie B met een aanhangwagen waarvan de MTM hoger is dan 750 kg, maar de MTM van het geheel mag niet hoger zijn dan 4250 kg.

Bedrag

Zowel het voorlopig als het Belgisch rijbewijs kosten 26 euro.

In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanvragen voorlopig rijbewijs (vanaf 17 jaar: model 36 en vanaf 18 jaar: model 18)

 • Het formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs', dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, met vermelding dat u minder dan 3 jaar terug geslaagd theoretisch examen en met vermelding van ondertekening door en voorlegging van de identiteitskaart + het rijbewijs van 1 of 2 begeleiders.
 • Een bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (bij afhalen model 18).
 • 26 euro.

Aanvragen rijbewijs

Het rijbewijs in bankkaartmodel kunt u aanvragen vanaf 18 jaar en binnen de 3 jaar nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs', dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd praktisch examen, volledig ingevuld en ondertekend;
 • een voorlopig rijbewijs model 18 of model 36;
 • 26 euro;
 • eventueel een geldig rijgeschiktheidsattest groep 1 voor de bestuurders die volgens de dokter een medisch attest nodig hebben om te sturen;
 • eventueel een geldig militair rijbewijs;
 • eventueel een geldig Europees of buitenlands rijbewijs.

Afhalen rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • eventueel uw oud rijbewijs;
 • het afhaalticket dat u ontving bij de aanvraag van uw (voorlopig) rijbewijs, samen met de documenten die op het afhaalticket gevraagd worden.

Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

Uitzonderingen

Veranderen van voorlopig rijbewijs

Tijdens de geldigheidsduur kunt u één keer van voorlopig rijbewijs veranderen:

 • van model 36 naar model 18;
 • van model 18 naar model 36.

Geldigheidsduur

Let op! De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. De eerste rijbewijzen vervallen dus binnenkort.

Je moet zelf de vervaldatum van je rijbewijs controleren. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbewijs te vernieuwen. Haal je rijbewijs er dus eens bij en check de vervaldatum.

Moet je je rijbewijs vernieuwen? Maak dan online een afspraak of bel naar Gentinfo (09 210 10 10).

Indien de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verstreken is, kunt u enkel een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verkrijgen, mits u een wachttijd van 3 jaar na de vervaldatum van het vorige voorlopig rijbewijs respecteert, u het vorige voorlopig rijbewijs indient en u een nieuw theoretisch examen aflegt. Met uw nieuw voorlopig rijbewijs kunt u zich aanmelden voor het afleggen van het praktisch examen.
Tijdens de wachttijd van 3 jaar kan u het praktijkexamen wel afleggen nadat u 6 uren praktijklessen hebt gevolgd in de rijschool en mits voorlegging van een attest dat bewijst dat u houder bent geweest van een voorlopig rijbewijs. Dit attest kunt u verkrijgen in het Administratie Centrum of in een dienstencentrum.

Het voorlopig rijbewijs mag niet worden teruggegeven vóór het verstrijken van de geldigheidsduur, behalve wegens medische redenen of bij verandering van model.
De geldigheidsduur van een voorlopig rijbewijs kan niet verlengd worden.

Inoefenen manoeuvres

Manoeuvres kunnen NIET ingeoefend worden op het terrein van het examencentrum. Sommige gemeenten en erkende autorijscholen stellen echter wel oefenterreinen ter beschikking.

Oefenterrein gemeente Deinze
Het oefenterrein is gelegen in de Kouter (stratenplan op www.deinze.be > Veiligheid en verkeer > Stratenplan). Dit terrein is van de gemeente en is volledig uitgerust. Het kan vrij gebruikt worden, reserveren is dus niet nodig.
Kostprijs: gratis.

Oefenterrein gemeente Vinderhoute (Lievegem)
Het oefenterrein is gelegen in Vinderhoute, aan de Speybrug tussen de Neerstraat en de Trekweg. Dit terrein is van de gemeente en is volledig uitgerust. Het oefenterrein kan vrij gebruikt worden, reserveren is dus niet nodig.
U moet wel houder zijn van een geldig voorlopig rijbewijs.
Kostprijs: gratis

Waar kan ik bijkomende informatie over de manoeuvres vinden?

Bijkomende informatie in verband met de uit te voeren manoeuvres kunt u in het examencentrum verkrijgen. Aan de informatiebalie van de examencentra kunt u voor elk type rijbewijs een informatiebrochure met daarin alle nuttige informatie over het behalen van het rijbewijs en de bijhorende af te leggen manoeuvres bekomen. Op de website van GOCA (Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuringen Rijbewijs) vindt u een voorstelling van alle mogelijke manoeuvres.

Procedure

Scholing

Alle informatie over het theoretisch en praktisch examen per categorie van voertuigen vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Rijbewijs aanvragen in Gent

U kan uw rijbewijs aanvragen bij de Dienst Burgerzaken - Loket Rijden of in een dienstencentrum.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.