U kunt bij de ombudsvrouw terecht voor tweedelijnsklachten en -meldingen.

De Stad Gent heeft een ombudsvrouw. Helena Nachtergaele volgde mevrouw Rita Passemiers op, die op 1 augustus met pensioen is gegaan.
 
Zij is een vertrouwenspersoon waar u terecht kan als u vindt dat uw klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als u vindt dat u niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat u het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Onafhankelijkheid

De ombudsvrouw zal dan de zaak herbekijken in alle onafhankelijkheid.
 
Die onafhankelijkheid is gewaarborgd in een gemeentelijk reglement. Ook al is de ombudsvrouw verbonden aan de stad, ze heeft dus de garantie dat niemand zal tussenkomen om haar te beïnvloeden bij de behandeling van uw klacht.

Discreet

De behandeling van uw klacht zal bovendien discreet gebeuren en als u het wenst zal ook uw naam niet worden meegedeeld aan de betrokken dienst.

Bemiddeling

Het team zal uw klacht vooral proberen op te lossen door te bemiddelen. Het zal ook naar de oorzaken van de klacht zoeken en aanbevelingen doen aan de gemeenteraad om klachten in de toekomst te vermijden.
 
Ook voor administratieve vragen kunt u terecht bij de Ombudsvrouw.
 

Jaarverslag

Het is de taak van de ombudsvrouw om signalen te geven op basis van klachten die ze ontvangt. Daarom stelt de ombudsvrouw elk jaar een jaarverslag op, waarin ze vertelt waar burgers het voorbije jaar vooral tegen aan liepen in hun contacten met de Groep Gent (Stad Gent, OCMW, sogent en Ivago).

Waar lopen burgers tegenaan in hun contact met Groep Gent?U leest het in het jaarverslag van de ombudsvrouw

Lees meer over: Ombudsvrouw