Wilt u uw zaak in Gent extra zichtbaar maken? Vraag hier uw vergunning voor een blikvanger of uitstalling voor uw gevel aan.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Via het aanvraagformulier voor een blikvanger of uitstalling, kunt u volgende zaken aanvragen:

  • stoepbord
  • menubord
  • plantenbak die onmiddellijk verplaatsbaar is door 1 persoon
  • uitstalling waarmee u goederen die u in uw zaak verkoopt, aanprijst bij voorbijgangers (bijvoorbeeld rekken met groenten en fruit, een kaartenmolen, ...)
  • verkoopsstand waar u goederen die u in uw zaak verkoopt ook verkoopt aan voorbijgangers

Bedrag

De tarieven voor het plaatsen van een uitstalling of blikvanger vindt u in het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

De tarieven zijn afhankelijk van

  • de locatie
  • de periode (dagtarief, jaartarief)
  • de oppervlakte die u inneemt

Procedure

Via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.

U kunt ons het ingevulde aanvraagformulier op 3 manieren bezorgen:

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het minderhinderprincipe. Dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Opgepast!

Zet u uw handelsactiviteiten stop of wilt u uw bestaande vergunning voor een blikvanger laten wijzigen? Neem dan contact met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en tijdens de eindejaarsperiode.

Contacten