Vraag via deze pagina uw vergunning aan voor uw evenement of actie met een aankondigingsbord of spandoek langs de openbare weg.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Via deze pagina kunt u een aanvraag indienen voor het tijdelijk plaatsen van een aankondigingsbord of spandoek voor volgende acties:

 • manifestatie
 • evenement
 • tentoonstelling
 • markt
 • beurs
 • optreden

Deze borden worden niet vergund voor commerciële- en/of handelsproducten.

Voorwaarden

Wilt u het aankondigingsbord of spandoek langs een gewestweg hangen? Dan moet u een bijkomende vergunning aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Bedrag

De tarieven vindt u in het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.

De tarieven zijn afhankelijk van :

 • de locatie
 • de periode (dagtarief/jaartarief)
 • de oppervlakte die u inneemt

Procedure

Via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u op 3 manieren aan ons bezorgen:

 • Via mail naar innames@stad.gent
 • Per post naar de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Afdeling Innames Publieke Ruimte, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Persoonlijk afgeven aan de Balie Bouwen

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het ‘Minder Hinder-principe’. Dat betekent dat alle innames zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zo veel als mogelijk te beperken.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van Gentse Feesten en tijdens Eindejaar.

Contacten