Vergunning tijdelijke werfzone, (handels)container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan

Wenst u tijdelijk een bouwwerf in te richten op het openbaar domein? Of wil u een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan plaatsen?

Of wil u in het kader van de verbouwing van uw handelszaak uw activiteiten tijdelijk verderzetten vanuit een handelscontainer op het openbaar domein?

 • het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome
 • hou uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden
 • wil u nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden dit document staat onderaan deze pagina, bij de documenten

 

Wie kan een vergunning aanvragen?

U kunt u uw aanvraag digitaal indienen en dit zowel

 • als bouwheer
 • als aannemer
 • of als signalisatieverantwoordelijke van de werf

Wat kost dat?

De inname voor een werf op het openbaar domein is onderworpen aan het 'Belastingreglement op de inname van de openbaar domein voor het uitvoeren van werken'. De eerste twee weken zijn de innames vrijgesteld van belasting. De tarieven zijn verder afhankelijk van de locatie, de periode en de oppervlakte die u inneemt.

Doe uw aanvraag minstens 21 dagen op voorhand

Dien uw aanvraag in minstens 21 dagen voor de dag waarop u de inname(s) op het openbaar domein wenst te plaatsen of wil laten beginnen.

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteitIPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.

Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.

U kunt zelf ook zorgen voor minder hinder door zoveel mogelijk op uw privaat terrein te plaatsen. Indien u toch het openbaar domein moet innemen, moet u dit motiveren.

  Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

  U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

  Let op! Tijdens de collectieve sluitingen van de Stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van uw aanvraag verlengd met 7 dagen.

  Verlenging van uw vergunning

  Indien u een verlenging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan kan dit via het digitaal aanvraagformulier.

  • bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning
  • een verlenging aanvragen kan enkel wanneer de eerste vergunning nog niet is vervallen
  • een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname die al lopende is

  Wijziging van uw vergunning

  Indien u een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

  Moet u tijdelijke parkeerverbodsborden plaatsen?
  Hou rekening met het volgende:

  Beslaat uw inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverbodsborden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • u plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname
  • op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren
  • geef dit overzicht samen met uw vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten
  • u doet dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname

  Werfinrichtingsplan

  Bij het invullen van het digitaal aanvraagformulier wordt u gevraagd om een gedetailleerd werfinrichtingsplan toe te voegen. Dat bevat minstens volgende elementen:

  • de afmetingen van de werfzone
  • de invulling van de werfzone (de exacte locatie van alle zaken binnen de werfzone)

  Signalisatieplan

  Beslaat uw inname ook geheel of gedeeltelijk de rijbaan of de parkeerstrook en hindert u hierdoor het verkeer? Dan moet u ook een signalisatieplan opmaken en toevoegen. Een handleiding om een goed signalisatieplan op te stellen vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. 

  Een signalisatieplan bevat de volgende elementen:

  • de exacte intekening van de werfzone
  • de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom de werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden

  Kan u uw aanvraag niet digitaal indienen?

  Bel dan voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte. De collega's helpen u graag verder. Hun gegevens vindt u hieronder.
  Klik door en u ziet hoe en op welke moment u de dienst kan bereiken.