vrouw met hond wandelend op een vlonderpad

Het Parkbos in vogelvlucht

Wat vind je allemaal in het Parkbos? Wat zijn portalen? Waar kan je wandelen en fietsen? Het project in vogelvlucht.

Het Parkbos =

  • 340 ha oud en nieuw bos
  • 200 ha park- en natuur
  • 500 ha duurzaam landbouwgebied.

Het Parkbos telt al enkele mooie oude bossen. Daarrond worden er nieuwe aangeplant. Een paar daarvan zullen speelbos zijn.

Maar niet alles wordt bos. Van oudsher zijn hier veel kasteelparken. Door de velden lopen een paar karakteristieke dreven. En dan zijn er ook nog waardevolle weides omgeven door knotbomen of houtkanten. Dit aantrekkelijke landschap met zijn parkachtige sfeer mag open blijven. Sommige gronden krijgen een beheer als natuurgebied. Andere blijven in landbouwgebruik.

Vier ‘portalen’ of toegangspoorten

Het Parkbos krijgt vier portalen. Dat zijn de toegangspoorten tot de groenpool. In zo’n park start je uw bezoek. Je krijgt er info over het Parkbos en kunt er van alles beleven. Vanuit het portaal kan je dan dieper het gebied in wandelen.

Het portaal Grand Noble en het Maaltebruggepark zijn nu al toegankelijk voor publiek. Het domein de Ghellinck en portaal Den Beer zijn dat nog niet.

Wandelen, fietsen en paardrijden

In het Parkbos zijn verschillende wandel- en fietslussen aangelegd. Je kan dus naar hartenlust op tocht. Dat hoeft niet alleen te voet of met de fiets. Ook ruiters komen aan hun trekken.

Centraal door het Parkbos loopt de oude spoorwegverbinding tussen het station van De Pinte en Gent. De inrichting ervan tot langzame verkeersas is één van de sleutelprojecten voor de groenpool. Het is de recreatieve hoofdas waarop verschillende wandel-, ruiter- en fietspaden aansluiten. De oude spoorwegbedding biedt ook een veilige route voor school- en werkverkeer van en naar de stad.

Twee fietsbruggen

Tot voor kort kampten fietsers met twee grote hindernissen op hun route tussen het centrum van Gent en het Parkbos: ze moesten de Ringvaart/R4 en de E40 trotseren. Na de aanleg van twee bruggen is dat probleem opgelost en is de oude spoorweg een fantastische fietsas geworden.