Maatregelen voor koten ten gevolge van COVID-19

Studenten die hun kot niet gebruikten in april en mei konden tot 29 augustus de kosten voor energie en water terugvragen aan hun verhuurder

Door de coronamaatregelen zijn heel wat koten tijdens de maanden april en mei leeg blijven staan en zijn er geen kosten gemaakt voor het verbruik van energie en water. Studenten bleven wel verplicht om hiervoor een maandelijks voorschot of forfait te betalen. De Vlaamse Regering heeft beslist dat de kosten voor het verbruik van energie en water voor de maanden april en mei onverschuldigd zijn. Van 29 juni tot 29 augustus konden studenten die kosten terugvragen van de verhuurder.

Wie kwam in aanmerking? 
Studenten die hun studentenverblijf hebben verlaten voor 1 april 2020 en niet zijn teruggekeerd voor 1 juni 2020. (De kwijtschelding gold alleen als de student kon aantonen dat hij zijn kot verlaten had tijdens die periode).