Integraal Plan Openbaar Domein

Richtlijnen van de Stad Gent voor ontwerpers van projecten in de publieke ruimte.

Om meer samenhang te brengen in de inrichting van haar publieke ruimte, heeft de Stad Gent het Integraal Plan Openbaar Domein (kortweg IPOD) ontwikkeld. De richtlijnen zijn een handleiding voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Gent.

Het derde deel van het IPOD, ‘Objecten in de openbare ruimte’, is nu beschikbaar. Het is een handleiding en een toetsingskader om objecten beter in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Op die manier wil de Stad Gent eenduidige principes hanteren bij bijvoorbeeld het plaatsen van straatmeubilair, parkeermeters, verlichting, paaltjes enzovoort. Bovendien kunnen ontwerpers direct vertrouwd raken met de Gentse objecten in het publiek domein.

Momenteel is de Stad Gent bezig met de opmaak van een IPOD IV, dat de inrichting van het openbaar domein onderzoekt in functie van de transitie naar een klimaatrobuuste stad.

U kunt IPOD III hieronder donwloaden. Ook IPOD I en IPOD II kunt u nog digitaal raadplegen.

Het eerste deel vormt een algemene visie van de Stad op het gebruik van materialen in de publieke ruimte (IPOD deel 1).

Het tweede deel bevat richtlijnen voor de gewenste afmetingen bij projecten in de publieke ruimte. (IPOD deel 2).

Lees

IPOD deel 1 PDF (3.4 MB)

Lees

IPOD deel 2 PDF (59.04 MB)

Lees

IPOD deel 3 PDF (17.76 MB)