Vergunning tijdelijke werfzone, (handels)container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan

Wenst u tijdelijk een bouwwerf in te richten op het openbaar domein? Of wil u een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan plaatsen?

Inhoud

Waar gaat het over?

Wenst u tijdelijk een bouwwerf in te richten op het openbaar domein? Of wil u een container, steiger, werfwagen of (mobiele) kraan plaatsen? Of wil u in het kader van de verbouwing van uw handelszaak uw activiteiten tijdelijk verderzetten vanuit een handelscontainer op het openbaar domein? Vraag dan online uw vergunning aan.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie kan een vergunning aanvragen?

U kunt u uw aanvraag digitaal indienen en dit zowel

 • als bouwheer
 • ​als aannemer
 • ​of als signalisatieverantwoordelijke van de werf

Doe uw aanvraag minstens 21 dagen op voorhand

Dien uw aanvraag in minstens 21 dagen voor de dag waarop u de inname(s) op het openbaar domein wenst te plaatsen of wil laten beginnen.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

U ontvangt uw vergunning ten laatste 21 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Wij contacteren u zelf indien er gegevens ontbreken in uw aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Tijdens de collectieve sluitingen van de Stad Gent tijdens de Gentse Feesten en de eindejaarsperiode wordt de verwerkingstermijn van uw aanvraag verlengd met 7 dagen.

Verlenging van uw vergunning

 • Indien u een verlenging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan kan dit via het digitaal aanvraagformulier
 • Bezorg ons de aanvraag tot verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van de lopende vergunning
 • Een verlenging aanvragen kan enkel wanneer de eerste vergunning nog niet is vervallen
 • Een verlenging aanvragen kan enkel voor dezelfde inname die al lopende is

Wijziging van uw vergunning

Indien u een wijziging van uw bestaande vergunning wil aanvragen, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Minderhinder-principe

De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR)  probeert de hinder in de publieke ruimte tot een minimum te beperken. Ze bekijkt grondig alle vergunningsaanvragen, stemt ze op mekaar af en houdt hierbij steeds rekening met de aspecten veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. IPR wint daarom ook advies in van o.a. de Brandweer, De Lijn, IVAGO, het Mobiliteitsbedrijf, de Groendienst en Monumentenzorg.
Nadat de vergunning is afgeleverd, staat de afdeling ook in voor de controle, het toezicht op het terrein en de verwerking van meldingen of klachten rond innames.
U kunt zelf ook zorgen voor minder hinder door zoveel mogelijk op uw privaat terrein te plaatsen. Indien u toch het openbaar domein moet innemen, moet u dit motiveren.

Moet u tijdelijke parkeerverbodsborden plaatsen?

Beslaat uw inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverbodsborden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

 • U plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname
 • ​Op het moment dat u de borden plaatst moet u van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk noteren
 • Geef dit overzicht samen met uw vergunningsnummer door via het digitaal formulier kennisgeving nummerplaten. U doet dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.
 • U doet dit ook ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname

Parkeerverbod geplaatst? Geef nummerplaat en merk door van de voertuigen die er tussen geparkeerd staan.

 • Doe dit ten laatste 48 uur voor de start van de werken.
 • Geef hier de nummerplaten digitaal door

Voorzie voldoende ruimte bij uw aanvraag

 • Hou bij de aanvraag ook steeds rekening met de ruimte of signalisatie die je nodig hebt om de door jou gewenste aanvraag op te bouwen. Zo kan zijn dat je bij de opbouw en afbraak van bijvoorbeeld een torenkraan of gevelsteiger een ruimte nodig hebt om veilig te laden en te lossen.

Werfinrichtingsplan

Bij het invullen van het digitaal aanvraagformulier wordt u gevraagd om een gedetailleerd werfinrichtingsplan toe te voegen. Dat bevat minstens volgende elementen:

 • de afmetingen van de werfzone
 • ​de invulling van de werfzone (de exacte locatie van alle zaken binnen de werfzone)

Signalisatieplan

Beslaat uw inname ook geheel of gedeeltelijk de rijbaan of de parkeerstrook en hindert u hierdoor het verkeer? Dan moet u ook een signalisatieplan opmaken en toevoegen.
Een handleiding om een goed signalisatieplan op te stellen vindt u onderaan deze pagina bij de documenten

Ee signalisatieplan bevat de volgende elementen:

 • de exacte intekening van de werfzone
 • de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom /e werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden

Kan u uw aanvraag niet digitaal indienen?

Bel dan voor meer info naar de afdeling Innames Publieke Ruimte, 09 266 79 90. De collega's helpen u graag verder. 

Hoeveel kost het?

De inname voor een werf op het openbaar domein is onderworpen aan het 'Belastingreglement op de inname van de openbaar domein voor het uitvoeren van werken'. De eerste twee weken zijn de innames vrijgesteld van belasting. De tarieven zijn verder afhankelijk van de locatie, de periode en de oppervlakte die u inneemt

Wat heb ik nodig?

U kan uw vergunning digitaal aanvragen.

Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd om te gebruiken met webbrowser Google Chrome

Hou uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand om te kunnen aanmelden
wil u nalezen hoe zo'n digitale aanvraag werkt? Lees er meer over in de handleiding voor digitaal aanmelden dit document staat onderaan deze pagina, bij de documenten

Regelgeving

Belastingreglement op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken